Leasing czy kredyt - co bardziej się opłaca? Ekspert Finansowy
Leasing czy kredyt - co bardziej się opłaca?

Leasing czy kredyt - co bardziej się opłaca?

Samochód można kupić za gotówkę lub skorzystać z oferty kredytowej. Obok standardowego kredytu gotówkowego, istnieje alternatywa leasingowa. Chcąc odpowiedzieć na pytanie, które rozwiązanie jest bardziej opłacalne, należy przeanalizować obydwie propozycje.

Kredyt samochodowy podstawowe informacje

Kredyt samochodowy może być przyznany nawet do 100% wartości samochodu. Oprocentowanie może być zmienne, stałe, istnieje również możliwość zaciągnięcia kredytu w wybranej walucie.

Decydując się na kredyt samochodowy konieczne jest udokumentowanie dochodów. Bank może zażądać zaświadczenia z zakładu pracy lub oświadczenia kredytobiorcy, na podstawie którego zweryfikuje zdolność kredytową danej osoby. Wysokość oprocentowania kredytu samochodowego może być bardzo różna. Istotną funkcję odgrywa to, czy jest to pojazd nowy, czy też używany oraz na jaki okres kredytowania decyduje się kredytobiorca. Konieczne jest także zabezpieczenie kredytu. Większość banków decyduje się na przewłaszczenie pojazdu, cesję polisy AC, zestaw rejestrowy lub depozyt karty pojazdu. Zabezpieczenia te uruchamiane są w sytuacji, gdy kredytobiorca przestaje regulować należne raty kredu.

Leasing czy kredyt - co bardziej się opłaca?
Leasing czy kredyt – co bardziej się opłaca?

Leasing na samochód, czy warto?

Leasing można porównać z dzierżawą bądź najmem. Prawnym właścicielem pojazdu jest leasingodawca, natomiast leasingobiorca – na podstawie umowy leasingowej – korzysta z przedmiotowego samochodu, regulując jednocześnie raty leasingowe. Istnieje leasing kapitałowy (finansowy) oraz operacyjny (bieżący). W przypadku leasingu operacyjnego czas użytkowania pojazdu jest zwykle krótszy od całkowitego zużycia, dlatego też w umowie nie jest uwzględniana klauzula o wykupie pojazdu przez leasingobiorcę. W przypadku leasingu kapitałowego czas użytkowania samochodu jest równy zakładanej amortyzacji pojazdu, a tym samym istnieje możliwość uwzględnienia w umowie klauzuli o wykupie. Wysokość rat leasingowych zależy przede wszystkim od wartości rynkowej samochodu.

Leasing czy kredyt?

Zarówno kredyt samochodowy, jak i leasing ma swoje zalety i wady. W przypadku kredytu istnieje możliwość zawieszenia spłaty kredytu nawet do 6 miesięcy, rozłożenie na dogodne raty, a także wcześniejsza spłata zobowiązania. Wiele banków uwzględnia możliwość sprzedaży auta w czasie trwania umowy kredytowej, z jednoczesną spłatą rat. Niedogodnością w tym przypadku są niewygodne dla kredytobiorcy zabezpieczenia. Zaletą leasingu są bez wątpienia skondensowane do niezbędnego minimum formalności. Plusem w tym przypadku są również stałe i niezmienne raty leasingowe oraz możliwość przeniesienia kosztów naprawy pojazdu na leasingodawcę, o ile nie zostały one spowodowane z winy leasingobiorcy.

Znaczącą różnicą pomiędzy kredytem samochodowym a leasingiem w Warszawie jest to, iż po całkowitej spłacie kredytu, kredytobiorca automatycznie staje się prawnym właścicielem pojazdu. W przypadku leasingu nie ma takiej możliwości – o ile w umowie nie została uwzględniona klauzula wykupu, leasingobiorca nigdy nie zostanie prawnym właścicielem samochodu.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Niezależnymi Ekspertami Finansowymi, bezpłatnie porównamy oferty kredytów w Warszawie

Telefon: +48 533 88 78 78