Kredyty dla firm Warszawa 2024 Bezpłatna Pomoc Eksperta!

Prowadzenie działalności gospodarczej niezmiennie wiąże się z ryzykiem, a utrzymanie się na coraz bardziej dynamicznym rynku nie jest łatwe. Rozwój firmy wymaga nakładów inwestycyjnych, których sfinansowanie może przekraczać możliwości własne przedsiębiorstwa. Zatory płatnicze również należą do coraz częściej spotykanych problemów, a w obliczu braku rozliczenia z kontrahentami dalsze funkcjonowanie działalności może stanąć pod znakiem zapytania. Niezależny Ekspert Finansowy z Warszawy (dawna nazwa Doradca Finansowy lub Doradca Kredytowy) będzie rozwiązaniem nie tylko w sytuacji utraty płynności finansowej, ale co najważniejsze – uzyskany za jego pomocą kredyt dla firm pozwoli uniknąć takich kłopotów w przyszłości.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Niezależnymi Ekspertami Finansowymi, bezpłatnie porównamy oferty kredytów w Warszawie

Telefon: +48 533 88 78 78

Kredyt dla Firm Warszawa
Kredyt dla Firm Warszawa 2022 – bezpłatne porównanie ofert banków

Jakie są rodzaje kredytów dla firm w Warszawie?

Warunkiem początkowym całego procesu pozyskiwania dodatkowego finansowania dla przedsiębiorstwa będzie określenie jego rzeczywistych potrzeb, a także obliczenie zdolności kredytowej firmy. Konieczne będzie również ustalenie wysokości wnioskowanej kwoty, termin spłaty, a przede wszystkim rodzaj instrumentu finansowego, spośród których najpopularniejsze to:

Kredyt konsolidacyjny – rozwiązanie, dzięki któremu kilka jednocześnie spłacanych zobowiązań zostaje przekształcone w jeden kredyt. Korzyścią płynącą z kredytu konsolidacyjnego jest odczuwalnie większa wygoda spłaty, wynikająca z zastąpienia kilku cyklicznych przelewów jednym. Konsolidacja pozwala również na prolongatę, obniżenie wysokości rat i całkowitego oprocentowania.

Kredyt obrotowy – pozwala na utrzymanie płynności finansowej. Przeznaczony jest na sfinansowanie bieżącej działalności firmy. Usługa może funkcjonować w postaci odnawialnej linii kredytowej na rachunku bieżącym i być wykorzystywana jedynie w razie potrzeby.

Kredyt inwestycyjny – pozyskanie finansowania na rozwój firmy nierzadko jest warunkiem koniecznym dalszego jej funkcjonowania. Kredyt bankowy może być przeznaczony na konkretną inwestycję, która pozwoli poszerzyć spektrum działalności, zwiększyć jej skalę lub wprowadzić nowe rozwiązania technologiczne.

Jak uzyskać kredyt dla firm w Warszawie w 2022 roku?

Samodzielne zapoznawanie się z ofertami kredytowymi banków byłoby czasochłonne, kosztowne i obarczone dużym ryzykiem błędu – wynikającym z braku dostatecznej wiedzy i doświadczenia. Profesjonalna pomoc nie powinna być jedną z opcji, a wręcz koniecznością. Wsparcie wykwalifikowanych osób znających realia rynku jest nieodzowne, aby dokonać właściwego wyboru w zakresie finansowania dalszej działalności firmy. Niezależny Ekspert Kredytowy z Warszawy gwarantuje pomoc niezależnych brokerów na każdym etapie procesu zaciągania kredytu firmowego w Warszawie.

Uzyskanie kredytu dla firm w Warszawie jeszcze nigdy nie było tak proste. Wystarczy się z nami skontaktować i umówić na bezpłatną konsultację, w trakcie której dogłębnie zapoznamy się z sytuacją finansową firmy i zaproponujemy adekwatne rozwiązanie w oparciu o najkorzystniejsze oferty bankowe.

Dlaczego warto zaufać Ekspertom Kredytowym z Warszawy?

Zaciągnięcie kredytu to ważna decyzja, która powinna być dokładnie przemyślana i przeanalizowana. Skorzystanie z pomocy specjalistów z pewnością ułatwi wybór odpowiedniego instrumentu finansowego. Pośrednik Kredytowy działający w mieście Warszawa, dzięki swojej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu jest godnym zaufania partnerem, który doradzi właściwe rozwiązanie w każdej sytuacji. Porównanie kredytów kilkudziesięciu banków w jednym miejscu pozwoli na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy. Niezależny Ekspert Finansowy oferuje ponadto:

 • bezpłatne spotkanie konsultacyjne,
 • pomoc ekspertów w ocenie aktualnej sytuacji finansowej firmy,
 • wyliczenie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa,
 • pomoc w wyborze odpowiedniego dla potrzeb firmy sposobu kredytowania,
 • zestawienie najkorzystniejszych ofert bankowych na rynku,
 • wsparcie w kontaktach z bankami w trakcie całego procesu zaciągania kredytu,
 • pomoc w załatwianiu formalności towarzyszących podpisaniu umowy z bankiem.

 • Współpraca z największymi bankami potwierdza wiarygodność i rzetelność broker kredytowy Warszawa. Bardzo istotnym czynnikiem jest również niezależność ekspertów – brak powiązań z którąkolwiek z instytucji finansowych stanowi gwarancję, iż od początku do końca celem nadrzędnym pozostaje interes klienta, a nie konkretnego banku. Wybrana oferta zawsze będzie najkorzystniejsza spośród wszystkich dostępnych na rynku. Pośrednik finansowy za swoje usługi nie pobiera żadnych opłat – całość wynagrodzenia zależy od pomyślnego i zadowalającego klientów zakończenia procesu zaciągania kredytu, a wypłacane jest w formie prowizji pobieranej jedynie od banku. 

  Kredyt inwestycyjny w Warszawie

  Według prawa bankowego o kredyt inwestycyjny mogą ubiegać się firmy, które planują inwestycje mające na celu m.in. powiększenie majątku trwałego. Przedsiębiorca może w ten sposób sfinansować rozbudowę nieruchomości gospodarczo-usługowych, lub zakupić urządzenia przemysłowe. Przepisy zezwalają także na nabycie dóbr niematerialnych i prawnych. Pytanie pozostaje tylko, jak znaleźć idealny kredyt inwestycyjny. Wiele osób kieruje swoje kroki do najbliższego banku, licząc, że tam znajdzie fachową poradę. To nie najlepsze podejście. Wielu bankowcom zależy wyłącznie na jak najszybszym zawarciu umowy. Znacznie korzystniejsza może się okazać wizyta u pośrednika finansowego, który przeprowadza profesjonalne porównanie kredytów. Zostaną Ci przedstawione dokładne wyliczenia z kalkulatora kredytowego, dzięki którym zaoszczędzisz od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. W przypadku kredytów inwestycyjnych znaczenie ma nawet niewielka różnica w oprocentowaniu. Nasz ekspert finansowy z Warszawy posiada obszerną wiedzę z zakresu przepisów bankowych i chętnie udziela pomocy w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku.

  Kredyt inwestycyjny służy finansowaniu nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację lub powiększenie dotychczas istniejących bądź też zakup lub budowę nowych składników majątku trwałego.

  Ekspert finansowy Warszawa – Twój niezależny pośrednik kredytowy.

  Przedmiotem kredytowania mogą tu być:

  • wartości niematerialne i prawne – zakup patentów, wzorów, licencji, oprogramowania, finansowanie kosztów badań rozwojowych
  • rzeczowe składniki majątku trwałego – budowa lub zakup nieruchomości, linii produkcyjnych, środków transportu
  • finansowe składniki majątku trwałego – udziały lub akcje przedsiębiorstw oraz inne długoterminowe papiery wartościowe.

  Biorąc pod uwagę cel kredytowania, można wyróżnić następujące rodzaje inwestycji: odtworzeniowe, modernizacyjne, rozwojowe, restrukturyzacyjne, socjalne, inwestycje w sferze interesu publicznego.

  Kredyt inwestycyjny może być udzielony w formie:

  • kredytu na finansowanie jednej określonej transakcji; spłata kredytu nie powoduje odnowienia jego kwoty
  • linii kredytowej bez określenia w umowie obowiązujących terminów i kwot wykorzystania transz.

  Środki z tytułu kredytu inwestycyjnego stawiane są z reguły za pośrednictwem rachunku kredytowego i uruchamiane są w transzach, poddawanych przez bank każdorazowej analizie. Spłata następuje w ratach, często też stosowana jest karencja w spłacie kapitału ze względu na odroczenie w czasie osiągnięcia zdolności produkcyjnej realizowanych inwestycji.

  Najlepsze kredyty dla firm w Warszawie na rok 2022 są na wyciągnięcie ręki. Wystarczy umówić się na pierwsze, bezpłatne i niezobowiązujące spotkanie. Zapraszamy serdecznie!

  Zobacz również: Faktoring w Warszawie

  Zapraszamy do kontaktu z naszymi Niezależnymi Ekspertami Finansowymi, bezpłatnie porównamy oferty kredytów w Warszawie

  Telefon: +48 533 88 78 78