Faktoring Warszawa 2024 - Bezpłatne Porównanie Ofert!

Faktoring Warszawa – bezpłatna pomoc w porównaniu ofert

Podtrzymanie płynności finansowej i jednoczesny rozwój firmy to największe wyzwanie dla praktycznie każdego przedsiębiorstwa. Jeśli dodać do tego problemy z wypłacalnością kontrahentów i różne sytuacje kryzysowe, to może się okazać, że firma niejednokrotne znajdzie się na granicy bankructwa. Jednym z rozwiązań, które pozwalają zmniejszyć ryzyko zaistnienia takiej sytuacji, jest faktoring. Na czym on polega? Jak w wyborze najlepszej oferty mogą Ci pomóc nasi eksperci finansowi w Warszawie?  

Definicja faktoringu – co to jest faktoring?

Faktoring to forma finansowania, która bezpośrednio zwiększa płynność firmy poprzez przekazanie nieopłaconych wierzytelności zewnętrznym podmiotom. Korzystając z tej formy finansowania, firmy mogą uniknąć problemów z podtrzymaniem płynności finansowej, które powstają, gdy ich klienci zalegają z regulowaniem należności lub celowo opóźniają płatności. W ten sposób firma otrzymuje środki finansowe, które odpowiadają rzeczywistym obrotom (mają być zapłacone przez kontrahentów w późniejszym terminie). W konsekwencji faktoring umożliwia dalsze inwestowanie w rozwój firmy w fazach wzrostu, ciągły rozwój oraz terminowe opłacanie należności przed innymi podmiotami gospodarczymi i swoimi pracownikami. Przedsiębiorca, który korzysta z faktoringu (faktorant) przekazuje instytucji udzielającej finansowanie (faktorowi) faktury i inne dokumenty potwierdzające nieopłacone wierzytelności z wydłużonym terminem płatności i faktor zapewnia faktorantowi środki pokrywające kwotę na fakturze.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca może przyśpieszyć termin, kiedy otrzyma środki za wykonaną usługę lub sprzedane produkty. Faktoring to zatem szybka „zamiana” faktur na gotówkę, co pozwala na zabezpieczenie płynności finansowej firmy (cash flow). Trudności z utrzymaniem płynności finansowej to jedno z największych wyzwań dla wielu przedsiębiorstw, a faktoring to jeden z najbardziej praktycznych sposobów, aby sobie z tym poradzić. Skorzystać z pomocy naszych ekspertów finansowych w Warszawie i dowiedz się, jaki rodzaj faktoringu będzie dla Ciebie najkorzystniejszy!

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Niezależnymi Ekspertami Finansowymi, bezpłatnie porównamy oferty faktoringu w Warszawie

Telefon: +48 533 88 78 78

Faktoring Warszawa - bezpłatna pomoc w porównaniu ofert
Faktoring Warszawa – bezpłatna pomoc w porównaniu ofert na 2023 rok

Zalety faktoringu w Warszawie 

Wykorzystując faktoring do finansowania, firmy otrzymują bardzo wiele korzyści. Wiele przedsiębiorstw przeżywa okresy, kiedy utrzymanie płynności finansowej jest utrudnione. Dotyczy to nawet firm, które generują bardzo duże zyski. Największą zaletą faktoringu jest zatem pomoc w utrzymaniu płynności finansowej firmy. Z reguły instytucje oferujące faktoring w Warszawie (fakotrzy) natychmiast po sprawdzeniu zdolności kredytowej przekazują firmie zlecającej 80-90 proc. całkowitej kwoty nabytych wierzytelności. Te środki finansowe są dostępne natychmiast i wzmacniają wskaźnik kapitału własnego firmy bez konieczności spełnienia dalszych warunków. Dzięki temu firmy mogą bez opóźnień przeprowadzać dalsze transakcje handlowe, dokonywać inwestycji lub wykorzystać otrzymane środki do wypłacenia pensji pracownikom.

Faktoring zapewnia firmom płynność, a jednocześnie umożliwia poprawę zdolności finansowej. Dzieje się tak, ponieważ sprzedane wierzytelności nie muszą już być wykazywane w bilansie księgowym, a środki finansowe są nadal w pełni dostępne. Ponadto firmy mogą poprawić swoją zdolność kredytową, co oznacza, że potencjalnie mogą uzyskać lepsze warunki przy zaciąganiu kredytów i ubieganiu się o inne formy zewnętrznego finansowania. Faktoring daje firmom możliwość ograniczenia do minimum ryzyka związanego z nieterminowymi płatnościami. Korzystanie z faktoringu ułatwia również budowanie relacji z klientami. Jeśli nie musisz się przejmować tym, jak szybko otrzymasz przelew od klienta, możesz zaoferować mu znacznie wygodniejsze warunki i dłuższy termin spłaty zobowiązań.

Rodzaje faktoringu – faktoring odwrócony, faktoring pełny i cichy faktoring

W ostatnich latach małe i średnie przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na korzystanie z takiego instrumentu finansowego jak faktoring. Z tego samego powodu na rynku działa wiele firm oferujących faktoring na bardzo zróżnicowanych warunkach. Oferty różnych instytucji finansowych mogą się różnić m.in. minimalną kwotą sprzedawanych wierzytelności, kosztami faktoringu oraz rodzajem faktoringu. Stale rosnący rynek daje firmom możliwość uzyskania oferty dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb, co dla wielu czyni faktoring jeszcze bardziej atrakcyjnym. Jeśli masz problem z wyborem najlepszej oferty, nasi eksperci finansowi w Warszawie mogą Ci w tym pomóc. Jakie są najpopularniejsze rodzaje faktoringu?

Rodzaje faktoringu można podzielić na rodzaje dotyczące współpracy na linii przedsiębiorca – firmą faktoringowa oraz pomiędzy przedsiębiorcą i jego klientami. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z faktoringiem pełnym, faktoringiem niepełnym i faktoringiem mieszanym. Korzystając z opcji pełnego faktoringu, nie musisz się obawiać ryzyka braku zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę, ponieważ przy takiej formie współpracy firma faktoringowa bierze na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahentów. W przypadku faktoringu niepełnego przedsiębiorca nie może się pozbyć ryzyka niewypłacalności swoich kontrahentów. W przypadku niewypłacalności kontrahenta firma będzie musiała wykupić należność. Takie rozwiązanie poleca się jedynie firmom, które funkcjonują w branżach z niskim ryzykiem niewypłacalności kontrahentów. Faktoring mieszany to z kolei usługa obejmująca elementy zarówno faktoringu pełnego, jak i niepełnego. Zazwyczaj polega ona na tym, że przedsiębiorca przenosi ryzyko niewypłacalności klientów na instytucję faktoringową, ale tylko do określonej kwoty. Jeżeli chodzi o podział na faktoring cichy i jawny, to rodzaj faktoringu odpowiada za to, kiedy i jak będzie poinformowany klient przedsiębiorstwa o tym, że firma korzysta z faktoringu. W przypadku faktoringu jawnego dłużnik otrzymuje informację o zawarciu umowy faktoringu od razu po jej podpisaniu, natomiast w przypadku faktoringu cichego (tajnego) klient nie wie o zawarciu umowy faktoringu i dokonuje płatności na rachunek przedsiębiorstwa.

Ekspert finansowy Warszawa – Twój niezależny pośrednik finansowy.

Faktoring w Warszawie – wybór najlepszej oferty z ekspertami finansowymi na 2023 rok!

Obecnie na rynku funkcjonuje wiele różnych instytucji finansowych, które oferują przedsiębiorcom faktoring. Jeśli jesteś zainteresowany usługą faktoringu, z pewnością masz problem z wyborem najwygodniejszych warunków współpracy z bankiem. Czy warto wybrać PEKAO factoring, czy może faktoring mBank? A co jeśli najlepszą ofertą przedstawia bank ING lub PKO? Nasi eksperci finansowi w Warszawie pomogą Ci w przeanalizowaniu dostępnych ofert i w wyborze najlepszego rozwiązania. Skorzystaj z naszej bezpłatnej pomocy już dziś – zapraszamy do kontaktu!

Sprawdź również: kredyty dla firm w Warszawie