Kredyty Warszawa - Doradca Finansowy - Zadania Komisji Nadzoru Finansowego
Kredyt obrotowy – Co to takiego?

Kredyt obrotowy – Co to takiego?

Aby rynek kapitałowy funkcjonował prawidłowo, musi być prowadzony nadzór państwowy. Zapewnia on bezpieczeństwo środków zainwestowanych pod obroty. To zadanie jest realizowane przez organ administracji państwowej. W naszym kraju ten obowiązek pełni Komisja Nadzoru Finansowego. Jej rola jest bardzo szeroko zakrojona. Przede wszystkim sprawuje nadzory bezpośrednie nad rynkami kapitału, sektorami bankowymi i emerytalnymi oraz ubezpieczeniowymi, instytucją pieniądza elektronicznego, instytucjami odpowiedzialnymi za udzielanie kredytów, zakładami ubezpieczeniowymi. Kontroluje także firmy inwestycyjne wchodzące w zespół konglomeracji finansowej. Nadzór nad rynkiem kapitałowym uprawnia do odpowiedzialności za działanie w obszarze stabilności, przejrzystości oraz środków ochronnych mających pomagać uczestnikom w obrotach instrumentami finansowymi. Kontroluje się przestrzeganie przez wszystkich uczestników uczciwych reguł działania.

Zadania Komisji Nadzoru Finansowego

Wysokie standardy rynku kapitałowego dają inwestorom bezpieczeństwo oraz spokój. Jeśli inwestorzy wiedzą, że gwarantuje się im pełną ochronę interesów rozwijanych w kraju oraz zagranicą, zawsze chętnie i bez obaw decydować będą się na lokowanie kapitałów. Drobnych inwestorów obejmuje się szczególną ochroną, ponieważ ich sytuacja jest o wiele trudniejsza od tej, w jakiej znajdują się biznesmeni z dużymi pakietami instrumentów finansowych. Skutki nieprawnej manipulacji rynkowej dla drobnych przedsiębiorców mogą być bardzo bolesne. O wielkiej randze Komisji Nadzoru Finansowego świadczy jeszcze fakt, że pieczę nad nią pełni sam premier Rzeczpospolitej Polskiej. Do niego także należy decyzja, kogo mianuje na stanowisko przewodniczącego Komisji.

Pod względem administracyjnym Komisja Nadzoru Finansowego składa się z Przewodniczącego oraz dwóch Zastępców. Do tej grupy dochodzą jeszcze przedstawiciele z Ministerstwa Finansów, Pracy i Polityki Społecznej, Prezes Narodowego Banku Polskiego, czasem także z upoważnienie Prezesa – Wiceprezes, przedstawiciel Prezydenta. Zadania pod ustawy realizowane są przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Dzięki sprawowaniu funkcji możliwe jest rozwijanie polskiego rynku kapitałowego w kraju oraz na świecie. Udziela się licencji na prowadzenie działalności dla firm inwestycyjnych, prowadzi się listy maklerów i doradców w obszarach inwestycyjnych. Komisja może także nakładać sankcje na tych uczestników rynkowych, którzy działają niezgodnie z prawem i nie przestrzegają warunków uprawniających do otrzymania zezwoleń na prowadzenie interesów. Komisja odpowiedzialna jest także za wydawanie decyzji na temat wykluczenia określonego instrumentu finansowego z regulowanych obrotów. Akceptuje prospekty emisyjne oraz memorandy informacyjne emitentów, których papiery wartościowe są wystawione jako oferta publiczna. Przed Komisją egzaminy zdawać mogą maklerzy giełd różnego rodzaju.