Biuro rachunkowe Poznań – jak wybrać najlepsze?
Biuro rachunkowe Poznań – jak wybrać najlepsze?

Biuro rachunkowe Poznań – jak wybrać najlepsze?/ unsplash.com

Biuro rachunkowe Poznań – jak wybrać najlepsze?
Biuro rachunkowe Poznań – jak wybrać najlepsze?/ unsplash.com

Prawie każdy z nas jest lub będzie klientem biura rachunkowego. Istnieje wiele biur rachunkowych, które różnią się zakresem usług i cenami. Utrudnia to podjęcie decyzji, które z nich wybrać. Planujesz założyć własną działalność lub z jakiegoś innego względu szukasz biura rachunkowego? Czym dokładnie zajmuje się biuro rachunkowe? Jak wybrać najlepsze biuro rachunkowe na terenie Poznania? Odpowiedzi na te pytania uzyskasz w poniższym artykule.

Oferta biura rachunkowego jest skierowana do osób fizycznych, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, przedsiębiorstw, instytucji i fundacji. Podmioty, które nie utworzyły działów księgowości, regularnie korzystają z usług biur rachunkowych, w związku z licznymi wymogami prowadzenia i rozliczania wykonywanej działalności narzuconymi przez państwo. Osoby fizyczne najczęściej zwracają się do biur rachunkowych o pomoc w corocznym rozliczeniu podatku dochodowego. Oprócz wsparcia przy wypełnieniu deklaracji PIT, klient indywidualny może otrzymać też poradę z zakresu doradztwa inwestycyjnego, kredytowego, dotyczącego spadków i darowizn.

Biura rachunkowe obsługują nie tylko podmioty, które prowadzą pełną księgowość (księgi rachunkowe), lecz także klientów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów lub płacących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Biuro rachunkowe Poznań – dlaczego korzystamy z jego usług?

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do płacenia składek ZUS i odprowadzania podatków do Urzędu Skarbowego. Liczba wymagań i obowiązków podatkowych nałożonych przez państwo na podmioty prowadzące działalność wymaga często pomocy z zewnątrz. Stale zmieniające się przepisy, regulacje i zobowiązania nakładane na przedsiębiorców sprawiają, że łatwo popełnić błąd. Pracownicy biura rachunkowego mają obowiązek być na bieżąco z aktualizacjami przepisów, informacji o systemie podatkowym i wytycznych obowiązujących w urzędach. Przypominają również o terminach wpłat, zawiadamiają o zmianach wysokości opłat i proponują najlepsze dla danego przedsiębiorcy rozwiązania. Znają też sposoby na oszczędności, na przykład doradzają co i kiedy wrzucić w koszta, żeby zapłacić mniejsze podatki.

Prowadzenie działalności gospodarczej posiada wiele aspektów – zlecając sprawy księgowe specjalistom, przedsiębiorca może zająć się prowadzeniem firmy i realizowaniem swoich celów biznesowych. Często zlecenie prowadzenia księgowości podmiotowi zewnętrznemu jest bardziej opłacalne niż tworzenie działu księgowości. Rady księgowych pozwalają na lepsze planowanie strategii firmy i na uniknięcie bałaganu w dokumentach.

Biuro rachunkowe w Poznaniu
Biuro rachunkowe Poznań – dlaczego korzystamy z jego usług?/ pixabay.com

Biuro rachunkowe – jakie świadczy usługi?

Biuro rachunkowe to firma, która posiada uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych i świadczenia usług na rzecz podatnika, z którym zawiera umowę. Biura rachunkowe oferujące kompleksowe usługi zatrudniają specjalistów takich jak doradcy podatkowi, księgowi i prawnicy. Wyróżniamy trzy główne obszary usług: usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz dodatkowe.

W ramach usług księgowych znajdują się:

– prowadzenie ksiąg rachunkowych;

– przygotowywanie sprawozdań finansowych;

– sporządzanie planu kont;

– tworzenie polityki rachunkowości;

– prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów;

– prowadzenie ewidencji ryczałtowej;

– prowadzenie ewidencji wyposażenia i środków trwałych;

– prowadzenie ewidencji VAT;

– przygotowywanie deklaracji: PIT, CIT, JPK_VAT;

– przygotowywanie sprawozdań GUS lub innych instytucji w zależności od potrzeb klienta;

– wysyłanie deklaracji podatkowych w imieniu klienta, w terminie określonym w przepisach podatkowych.

W ramach usług kadrowo-płacowych znajdują się:

– przygotowanie dokumentacji i prowadzenie akt osobowych pracowników;

– sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie umów cywilnoprawnych;

– prowadzenie ewidencji czasu pracy osób zatrudnionych;

– prowadzenie ewidencji nieobecności pracowników (urlopy wypoczynkowe, urlopy macierzyńskie, ojcowskie, zwolnienia lekarskie itd.);

– przygotowywanie raportów rozliczeniowych, które są przekazywane co miesiąc do ZUS-u;

– przygotowywanie dokumentów zarejestrowania i wyrejestrowania pracowników;

– przesyłanie do ZUS-u wniosków o zasiłek macierzyński lub chorobowy, a także wszelkich innych dokumentów dotyczących osób zatrudnionych i właściciela;

– sporządzanie wniosków do PFRON o dofinansowanie osób niepełnosprawnych;

– przygotowywanie deklaracji dotyczących wpłat na PFRON.

Do usług dodatkowych należą:

– doradztwo podatkowe przy zakładaniu działalności gospodarczej lub spółki;

– przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt lub leasing;

– reprezentowanie klientów w kontaktach z Urzędem Skarbowym, ZUS-em, GUS-em, Inspektoratem Pracy itd.;

– przygotowywanie analiz finansowych dla potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa;

– weryfikowanie poprawności dowodów księgowych pod kątem formalno-rachunkowym;

– numerowanie dokumentów księgowych;

– przechowywanie i archiwizacja dokumentów;

– wystawianie faktur w imieniu klientów;

– udzielanie porad prawnych;

– analizowanie ryzyk finansowych;

– tworzenie strategii finansowych;

– tłumaczenie przepisów podatkowych;

– przygotowywanie wniosków o dofinansowanie dla pracowników i właścicieli;

– bieżąca obsługa klientów biura.

Każde biuro rachunkowe oferuje inny zakres usług w zależności od rodzaju i ilości zatrudnionych specjalistów. Niektóre oferują wszystkie usługi wymienione powyżej, inne zarówno obsługę księgową, jak i kadrowo-płacową, a jeszcze inne tylko obsługę księgową. Przed dokonaniem wyboru biura rachunkowego sprawdź dokładnie, czy ma w ofercie wszystkie usługi, których potrzebujesz.

Księgowy w Poznaniu
Biuro rachunkowe – jakie świadczy usługi?/ unsplash.com

Jak wybrać najlepsze biuro rachunkowe w Poznaniu?

Gdy wpisujesz w wyszukiwarkę „biuro rachunkowe Poznań”, wyskakuje wiele wyników. Jak spośród nich wybrać biuro rachunkowe, które spełni Twoje oczekiwania? Przed podjęciem decyzji zwróć uwagę na spełnienie poniższych warunków:

  1. Zakres usług

Nie wszystkie biura mają taki sam zakres usług, niektóre realizują tylko usługi księgowe, a niektóre dodają do tego usługi kadrowo-płacowe. Istnieją też firmy multidyscyplinarne, które oprócz wymienionych wcześniej usług oferują możliwość konsultacji ze specjalistami z innych dziedzin, na przykład w zakresie doradztwa prawnego.

  1. Specjalizacja w interesującej Cię branży

Znajomość danej branży przez pracowników biura rachunkowego wpływa na jakość ich usług i proponowanych rozwiązań. Jest szczególnie cenne w przypadku dużych przedsiębiorstw.

  1. Wielkość zespołu

Ilość pracowników nie przekłada się na jakość świadczonych usług. Jednakże w przypadku nawału pracy lub braków kadrowych większy zespół zapewni ciągłość realizowanych zadań i dotrzymanie wyznaczonych terminów.

  1. Stopień wyszkolenia pracowników

Warto zorientować się, czy firma inwestuje w szkolenie pracowników lub doszkalają się oni na własną rękę. W tej branży szczególnie ważne jest bycie na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami i regulacjami.

  1. Podejście do realizacji zadań

Większość firm czeka na dostarczenie dokumentów przez klienta i to na nim spoczywa odpowiedzialność za potencjalne opóźnienia. Upewnij się, że biuro rachunkowe prowadzi aktywną współpracę, pilnuje terminów i umożliwia sprawną wymianę dokumentów.

  1. Referencje i doświadczenie w pracy z klientami

Sprawdź, czy biuro rachunkowe ma wśród swoich klientów firmy o podobnej skali, co Twoja. Jeżeli tak, oznacza to, że nie będzie miało problemu w świadczeniu terminowych usług.

  1. Doświadczenie w pracy na systemach księgowych

Znajomość systemów księgowych jest ważna szczególnie w przypadku, gdy usługi będą świadczone na systemie klienta.

  1. Systemy wspierające działalność operacyjną klienta

Dobre biuro rachunkowe wspiera działania biznesowe swoich klientów poprzez dostarczanie poprawnych i aktualnych danych, przydatnych w podejmowaniu decyzji.

  1. Bezpieczeństwo dokumentacji i ochrona danych

Należy dowiedzieć się, czy biuro rachunkowe posiada spisaną wewnętrzną politykę bezpieczeństwa, jak zapobiega utracie i wyciekowi danych oraz jak zabezpiecza swoje serwery.

  1. Odpowiedzialność biura rachunkowego

Dobre biuro rachunkowe posiada ubezpieczenie, które stanowi zabezpieczenie w razie ewentualnych pomyłek. Pamiętaj też, że jako klient powinieneś mieć dostęp do wszelkich dokumentów, żeby mieć wszystko pod kontrolą, ponieważ to Ty jesteś pierwszą osobą, która ponosi odpowiedzialność przed państwem za nieprawidłowości.

Księgowość Poznań
Jak wybrać najlepsze biuro rachunkowe w Poznaniu?/ pixabay.com

Biuro rachunkowe „Bilans” w Poznaniu

Biuro rachunkowe „Bilans” jest firmą rodzinną, która działa na rynku nieprzerwanie od 30 lat. Aktualnie do jego klientów należy ponad 150 spółek z o.o. (w tym ponad 20 z rocznym obrotem powyżej 10 mln zł), oddziały przedsiębiorstw zagranicznych, grupy podmiotów powiązane kapitałowo, zarządczo lub osobowo z siedzibami w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej.

Biuro rachunkowe „Bilans” oferuje:

– prowadzenie pełnej księgowości;

– obliczanie miesięcznych składek na podatek dochodowy;

– sporządzanie i elektroniczne przesyłanie deklaracji w podatkach dochodowych PIT, CIT i VAT;

– przygotowywanie sprawozdań do GUS;

– płace, kadry i ZUS;

– rozliczenia z ZUS;

– rozliczenia z PFRON

– doradztwo podatkowe na terenie Poznania, w Polsce i za granicą;

– doradztwo podatkowe online;

– audyt podatkowy przedsiębiorstwa;

– dokumentacja cen transferowych;

– uczestniczenie w postępowaniach kontrolnych;

– reprezentowanie klientów w urzędach;

– pomoc w sporządzaniu dokumentacji kredytowej i leasingowej;

– rozliczanie dotacji unijnych;

– rozliczanie dotacji z Urzędu Pracy.

Wszystkie wyżej wymienione usługi są wykonywane w oparciu o profesjonalną i stale aktualizowaną wiedzę branżową. Szczegółowe informacje na temat zakresu oferowanych usług znajdziesz na stronie https://bilans.poznan.pl/.

Pracownicy „Bilans” podchodzą indywidualnie do każdego klienta i każdej sprawy, nie działają szablonowo. Darzą siebie i klientów zaufaniem oraz wspierają na każdym etapie dążenia do wyznaczonych celów. Biuro rachunkowe stawia na rozwój – nieustanne zdobywanie wiedzy i samodoskonalenie.

Wybór biura rachunkowego jest bardzo istotną kwestią, ponieważ współpraca ma zazwyczaj charakter długofalowy. Sprawne prowadzenie ksiąg, dotrzymywanie terminów i bezproblemowa komunikacja to absolutna podstawa. Chcesz osiągać maksymalne korzyści przy minimalnych kosztach i ryzyku? Zamiast wpisywać w wyszukiwarkę „biuro rachunkowe Poznań”, od razu sprawdź ofertę na stronie https://bilans.poznan.pl/.