Kredyty rolnicze - czym są? Jak się ubiegać? Zadzwoń!
Kredyty rolnicze - czym są?

Kredyty rolnicze - czym są?

Kredyt rolniczy przeznaczony jest dla indywidualnych użytkowników gospodarstw rolnych o powierzchni co najmniej 1 hektara (ha) użytków rolnych lub zakwalifikowanych do specjalnych działów produkcji rolnej. Kredyty rolnicze obejmują przede wszystkim sfinansowanie budowy, rozbudowę oraz modernizację gospodarstwa rolnego. Dotyczą one także zakupu maszyn i urządzeń rolniczych, ziemi, materiałów siewnych, nawozów oraz środków ochrony roślin. Banki finansują także nakłady związane z prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego.

Priorytetowym dokumentem wymaganym przy udzielaniu kredytu rolniczego jest nakaz płatniczy lub akt własności ziemi. Najistotniejszymi cechami takiego kredytu są : niskie oprocentowanie, okres kredytowania do 10 lat, polska waluta oraz maksymalna wysokość, która nie powinna przekraczać 100.000 złotych.

Kredyty rolnicze - czym są?
Kredyty rolnicze – czym są?

Od niedawna rolnicy mogą starać się o kredyty w bankach współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Są to pożyczki na inwestycje w gospodarstwie rolnych z częściową spłatą kapitału. Mogą się o nie ubiegać osoby prawne, fizyczne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale zajmujące się działalnością rolniczą. Agencja może spłacić za kredytobiorcę maksymalnie do 33.000 złotych. Taka pomoc wypłacana jest w dwóch ratach. Pierwszą (75 %) rolnik otrzymuje już po zrealizowaniu inwestycji, natomiast drugą (25 %) na koniec okresu kredytowania. Wysokość takiKredyty rolnicze – czym są?ej pomocy nie może być jednak wyższa niż 22 % całego kredytu.

Oprócz kredytu z częściową spłatą kapitału nadal dostępne są kredyty preferencyjne. Oprocentowanie takiej pożyczki wynosi 2% dla rolnika, a resztę dopłaca wyżej wspomniana agencja ( z reguły jest to 1.75 %).

Agro – Inwest jest typem rolniczego kredytu obrotowego. Podobnie jak w przypadku kredytów obrotowych jest on przeznaczony dla osób prowadzących gospodarstwo rolne na sfinansowanie zakupu maszyn i urządzeń rolniczych. Stanowi on uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy. Jego udział w kredytowaniu powinien wynosić co najmniej 20 % i musi zawierać wymaganą dokumentację. Okres kredytowania trwa pięć lat, a obowiązkowym zabezpieczeniem kredytu jest zestaw rejestrowy na zakupionych urządzeniach i maszynach, a także cesja praw z polisy ubezpieczeniowej objęta pakietem ubezpieczenia „Agro Premium” (ubezpieczenie agro casco, maszyn, urządzeń, następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, ubezpieczenie ochrony prawnej).

Udzielane są również kredyty pomostowe Unia Biznes i Unia Super Biznes. Obejmują one realizację projektów współfinansowanych z dotacji Unii Europejskiej w latach 2007 – 2015. W takich przypadkach rolnik może liczyć na pomoc banku w załatwieniu formalności i uzyskaniu unijnych dotacji. Ponadto kredyt pomostowy zapewnia ciągłość realizacji inwestycji.

Kredyty obrotowe udzielane są wszystkim podmiotom prowadzącym działalność rolniczą w polskiej walucie na finansowanie bieżącej działalności rolniczej na okres trzech lat. Rolnikom przyznawane są także długoterminowe kredyty pod hipotekę, bardzo korzystne kredyty konsolidacyjne, tzw. pożyczki błyskawiczne i kredyty telefoniczne oraz pożyczki preferencyjne. Inwestorzy bardzo często korzystają również z transakcji leasingowych, które w niektórych przypadkach działalności rolniczej okazują się niezwykle atrakcyjnym rozwiązaniem. Młodzi rolnicy coraz częściej starają się o dotacje unijne.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Niezależnymi Ekspertami Finansowymi, bezpłatnie porównamy oferty kredytów w Warszawie

Telefon: +48 533 88 78 78