Ubezpieczenie pomostowe. Znaczący koszt dla kredytobiorców - Doradca Kredytowy Warszawa - kredyty hipoteczne
ubezpieczenie pomostowe koszt

Ubezpieczenie pomostowe - koszt, którego ciężko uniknąć.

Osoby, które starają się o kredyt mieszkaniowy, a więc taki, który wiąże się z koniecznością ustanowienia hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości, muszą liczyć się z tym, że banki będą od nich wymagały opłacania składek tzw. ubezpieczenia pomostowego. Jego koszt jest trudny do oszacowania, ponieważ zależy przede wszystkim od czasu niezbędnego do ustanowienia hipoteki. A to- co pokazują najnowsze dane – wynosi średnio już powyżej roku. Ile kosztuje ubezpieczenie pomostowe? Czy można zrezygnować z tej polisy i wreszcie, czy ubezpieczenie pomostowe jest wymagane przez banki i SKOK-i?

Kredyt hipoteczny. Na czym polega?

Kredyt hipoteczny to tak naprawdę potoczna nazwa kredytu celowego, który przeznaczany jest na zakup określonej w umowie kredytowej nieruchomości. W przypadku konsumentów są to przede wszystkim mieszkania, domy i działki budowlane. Charakterystyczną cechą kredytów mieszkaniowych jest długi okres kredytowania, wysoka wartość, a jednocześnie niskie oprocentowanie, które wynika z dużych zabezpieczeń stosowanych przez banki.

Jednym z podstawowych jest właśnie przedmiotowa hipoteka, a więc ograniczone prawo rzeczowe wierzyciela na określonej nieruchomości. W przypadku kredytów mieszkaniowych zwykle jest to mieszkanie lub dom będące przedmiotem finansowania.

Hipoteka to za mało. Banki chcą różnych ubezpieczeń

Prócz samego ustanowienia hipoteki banki oczekują od kredytobiorców także innych zabezpieczeń, do których zaliczyć możemy przede wszystkim różnej maści polisy. Najczęściej stosowane są zwykle:

  • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
  • ubezpieczenie nieruchomości
  • ubezpieczenie na życie
  • ubezpieczenie pomostowe
  • ubezpieczenie od utraty pracy i niezdolności do jej wykonywania

To, które z ubezpieczeń będzie wymagane, zależy przede wszystkim od samego kredytobiorcy, jego zdolności i historii kredytowej, wysokości wniesionego wkładu własnego, a również polityki kredytowej banku. Na wysokość każdego z nich wpływ ma wiele czynników, co powoduje, ze suma składek zwykle ustalana jest indywidualnie.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jest polisą wymaganą, jednak dotyczy wyłącznie części kredytobiorców. Chodzi o te osoby, które nie posiadają wymaganych przez Komisję Nadzoru Finansowego 20 procent wartości mieszkania lub domu, na który ma zostać udzielony kredyt hipoteczny. Należy liczyć się z tym, że ubezpieczenie to będzie dość kosztowne, jednak wysokość składki uzależniona jest przede wszystkim od wysokości finansowania.

Ubezpieczenie na życie

Ta polisa zabezpiecza zarówno bank, jak i rodzinę kredytobiorcy na wypadek jego śmierci. Jeśli w trakcie spłaty kredytobiorca umrze, pozostałą część kredytu spłaci za niego ubezpieczyciel. Wysokość składek także ustalana jest indywidualnie, a zależy od różnych czynników.

Ubezpieczenie nieruchomości

Ta polisa jest zwykle wymagana, jednak jednocześnie jest również najtańszym ubezpieczeniem, z którym możemy spotkać się w przypadku kredytów mieszkaniowych. Ubezpieczenie nieruchomości chroni bank i kredytobiorcę w przypadku pożaru, zalania lub innego zdarzenia losowego, które może mieć wpływ na wartość nieruchomości.

Ubezpieczenie od utraty pracy

Ubezpieczenie od utraty pracy lub niezdolności do jej wykonywania może być pomocne, gdy kredytobiorca zostanie zwolniony lub np. ulegnie wypadkowi, który uniemożliwi mu zarobkowanie. Raty kredytowe przez jakiś czas będzie za niego opłacał ubezpieczyciel. Wysokość składki ustalana jest indywidualnie. Ubezpieczenie to nie jest wymagane, ale warto rozważyć je podczas zaciągania kredytu mieszkaniowego.

Ubezpieczenie pomostowe – koszt, na który nie mamy wpływu

Ubezpieczenie pomostowe to wyjątkowy rodzaj polisy z uwagi na jego okresowość. Dotyczy ono bowiem czasu pomiędzy uruchomieniem kredytu (wypłaty środków) a dokonaniem wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, która jest zabezpieczeniem kredytu. Jak wspomnieliśmy na wstępie, okres ten może wynieść nawet kilkanaście miesięcy, a bank nie ma w tym czasie praktycznie żadnego zabezpieczenia wyłożonego przez siebie kapitału.

Ubezpieczenie pomostowe może być dużym kosztem dla kredytobiorców. Ekspert kredytowy Warszawa

Ubezpieczenie pomostowe jest niestety dość drogie, a jego łączna wysokość jest ściśle powiązana z długością oczekiwania na ustanowienie hipoteki i samą wartością udzielonego finansowania. Przyjmuje się, że średnia wartość miesięcznej stawki wynosi już 370 zł miesięcznie. Procentowo kształtuje się ono zaś na poziomie 0,1-0,7 proc. wartości udzielonego kredytu.

Problem ten dostrzegło ostatnio Ministerstwo Sprawiedliwości, które przygotowało projekty zmierzające do nowelizacji przepisów o księgach wieczystych. Jednym z założeń jest skrócenie czasu potrzebnego na dokonanie wpisu w KW, dzięki zwiększeniu kompetencji notariuszy, którzy i tak wysyłają przecież wnioski o wpisy do sądów rejonowych.

Proponowane przez resort sprawiedliwości rozwiązanie zakłada także zwrot poniesionych przez kredytobiorców składek przez banki, jednak wyłącznie w przypadku nowych umów kredytowych.

Poszukując kredytu mieszkaniowego, warto wcześniej porównać oferty różnych banków, w czym pomóc może doświadczony i co najważniejsze niezależny ekspert kredytowy, który pomoże znaleźć ofertą pozbawioną wysokich kosztów dodatkowych. Ma to szczególne znaczenie w czasach, gdy stopy procentowe rosną praktycznie z miesiąca na miesiąc.

Zdjęcia: sturti / Canva.