Program „Mieszkanie dla Młodych” - informacje

Program „Mieszkanie dla Młodych”, polegał na wspieraniu finansowym zakupu pierwszego mieszkania lub domu przez osoby poniżej 35 roku życia. Żeby starać się o wsparcie należy złożyć odpowiedni wniosek i jeśli zostanie on pozytywnie rozpatrzony można liczyć na środki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Warunkiem jest brak posiadania lub współposiadania wcześniej lokalu mieszkalnego czy domu. O dofinansowanie mogą starać się również osoby, które ukończyły już 35 lat i wychowują 3 lub więcej dzieci. Występując o środki w ramach MdM trzema starać się jednocześnie o kredyt bankowy, a wówczas wsparcie przeznaczone jest na wymagane zabezpieczenie i ewentualnie na część rat kredytowych. Konieczne jest poza tym przyjęcie następujących warunków kredytu – ma być zaciągnięty na co najmniej połowę ceny danej nieruchomości i minimalnie na okres 15 lat.

Program „Mieszkanie dla Młodych” na 2017 rok

Środki MdM na 2017 rok

Ponieważ środki przeznaczone w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” na rok 2016 zostały już wyczerpane pojawiła się obawa, że cały program musi zostać zakończony. Tymczasem tak naprawdę na kolejne dwa lata przyznane są odpowiednio 746 000 000 zł oraz 762 000 000 zł. W związku z tym wciąż można składać wnioski i to zarówno na zakup mieszkania czy domy w przyszłym, jak i w tym roku. Jeśli komuś zależy na zakupie nieruchomości jeszcze w 2016 roku musi porozumieć się ze sprzedającym, że część płatności, która będzie pochodziła z kredytu zostanie uiszczona w tym roku, natomiast część pochodząca z dofinansowania w ramach MdM w 2017. Poza tym przyjmowane są również wnioski o dopłatę na rok 2018. Można będzie je składać aż do momentu, kiedy przekroczona zostanie kwota 50% limitu środków przeznaczonych na dany rok. Szczególną szansę na wsparcie mają osoby, które starają się o kredyt na mieszkanie, które zostanie oddane do użytku właśnie w roku 2017 lub 2018. Z kolei osoby, które chcą dokonać zakupu na rynku wtórnym mogą napotkać na barierę w postaci braku zgody właściciela mieszkania na późniejszy termin zapłaty, chociaż może uda się wynegocjować, że poczeka on przynajmniej do 2017 roku. Warto wziąć pod uwagę wpłatę zaliczki, która będzie zwrócona, kiedy wpłyną pieniądze z MdM. Ważne jest to, aby podczas ustalania warunków kredytu, a następnie podpisywania umowy kredytowej zadbać o właściwe rozplanowanie wypłaty środków.

Dlaczego warto już teraz składać wniosku o dofinansowanie?

Dlaczego warto już teraz składać wniosku o dofinansowanie w ramach MDM na rok 2017?

Ubiegając się o dopłatę MdM na rok 2017 można korzystać z aktualnie obowiązujących warunków jeśli chodzi o wysokość wkładu własnego, która ma wynosić 10-15% i w wielu przypadkach będzie pokrywana ze wsparcia MdM. Natomiast z początkiem roku 2017 wymagany wkład własny ma wynosić 20%. Ze złożeniem wniosku powinny również pośpieszyć się osoby, które w 2016 roku kończą 35 lat, bo jeśli zrobią to teraz wciąż mogą dostać wsparcie w 2017 roku. Jeśli chodzi natomiast o rodziny wychowujące trojkę lub więcej dzieci, to oczywiście limit wiekowy nie obowiązuje i będą one mogły starać się o dofinansowanie w przeciągu 5 lat od dokonania zakupu mieszkania, czyli również po 2018 r. Na pewno istotnym argumentem za tym, że warto składać już teraz wnioski o wsparcie w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” na rok 2017 jest to, że naprawdę szybko się kończą. Co prawda w 2016 roku można rozlokować najwyżej ich połowę, ale przecież tegoroczna pula została wyczerpana już w marcu.