Jakie zabezpieczenie kredytu samochodowego stosują banki? - Doradca Kredytowy Warszawa - kredyty hipoteczne
Jakie zabezpieczenie kredytu samochodowego stosują banki

Jakie zabezpieczenie kredytu samochodowego stosują banki?

Planując zakup auta na kredyt, musimy wziąć pod uwagę to, że banki w większości przypadków będą oczekiwały zabezpieczenia. Z reguły jest nim sam finansowany pojazd, dzięki czemu zyskujemy możliwość otrzymania tańszego, niż w przypadku kredytu gotówkowego, finansowania pojazdów. Jakie zabezpieczenie kredytu samochodowego stosują banki? Co musimy wiedzieć przed zaciągnięciem kredytu na samochód? Czym realnie różni się kredyt samochodowy od kredytu gotówkowego na samochód? O tym wszystkim w dzisiejszym wpisie ekspertów finansowych z Warszawy.

Rodzaje kredytów na samochód / kredytów samochodowych

Zacznijmy od tego, że bezwzględnie musimy odróżnić kredyt gotówkowy na samochód od kredytu samochodowego. Ten pierwszy, czyli kredyt gotówkowy, to zwykły kredyt konsumpcyjny, który realnie możemy przeznaczyć praktycznie na dowolny cel. Banki nie wymagają zwykle żadnych zabezpieczeń, co wiąże się ze znacznie wyższym, niż w przypadku kredytów zabezpieczonych, oprocentowaniem, prowizją i kosztami dodatkowymi, jak np. dodatkowe ubezpieczenie. Wyższe koszty kredytu gotówkowego są związane właśnie z samym ryzykiem, które jest po prostu wyższe, jeśli nie ma zastosowania żadne zabezpieczenie. Bank nie ma żadnej gwarancji – prócz naszego podpisu pod umową – że faktycznie odzyska pożyczone nam pieniądze.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku większości kredytów celowych, którymi są m.in. kredyt mieszkaniowy zabezpieczony hipoteką, potocznie zwany kredytem hipotecznym,  a także kredytów samochodowych czy kredytów inwestycyjnych, w których zabezpieczeniem może być sama inwestycja – jeśli będzie dla banku atrakcyjna i stosunkowo łatwa do ewentualnej sprzedaży.

WAŻNE! Kredyt celowy to specjalny rodzaj kredytu, który przyznawany jest wyłącznie na określony w umowie cel. Bank podejmując decyzję kredytową, kieruje się m.in. tym, czy finansowany produkt lub usługa “jest racjonalna” i czy łatwo będzie mógł odzyskać z niej pieniądze. Nie oznacza to jednak, że kredyt celowy jest wyłącznie kredytem przeznaczanym na zakup np. mieszkań. Jednym z kredytów celowych jest bowiem także kredyt studencki, który nie ma przecież żadnych zabezpieczeń.

Wróćmy jednak do samego kredytu samochodowego i zabezpieczeń, dzięki którym kredyt ten jest znacznie tańszy, od kredytu gotówkowego na samochód. Zauważmy, że kredyt samochodowy, będąc właśnie kredytem celowym, udzielany jest wyłącznie na określony cel. Może nim być samochód, motocykl, quad, kemping czy nawet motorówka. Wiele zależy od samego banku, jednak w praktyce kredytem samochodowym możemy sfinansować naprawdę wiele różnych pojazdów. Na nich też bank dokona zabezpieczenia, które pozwala na zmniejszenie ryzyka kredytowego, a tym samym obniżenie kosztów kredytu. W przypadku kredytów gotówkowych RRSO sięga już 20 proc., w przypadku kredytów samochodowych możemy liczyć nawet na dwukrotnie niższą wartość.

Jakie zabezpieczenie kredytu samochodowego stosują banki?

Po dość długim wstępie możemy przejść do określenia, jakie zabezpieczenia kredytu samochodowego stosują banki w Polsce. Do najpopularniejszych możemy zaliczyć przede wszystkim przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw rejestrowy, cesja polisy AC, która zwykle idzie w parze w jednym z poprzednich form zabezpieczenia.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie – co to takiego?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie, mimo swej nic niemówiącej nazwy, polega na tym, że bank udzielając kredytu samochodowego, będzie współwłaścicielem finansowanego pojazdu do czasu, aż nie spłacimy pełnej wartości kredytu. W praktyce wygląda to tak, że w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, samochodu, motocykla czy innego, który bank zgodził się sfinansować, instytucja będzie widniała obok nas, jako współwłaściciel. Oznacza to, że do czasu spłaty całości kredytu i odsetek, nie możemy dysponować pojazdem w pełni samodzielnie. Nie sprzedamy go (bez wiedzy i zgody banku), nie możemy przepisać go na kogoś innego, etc. Pełnię praw zdobędziemy dopiero po spłacie kredytu.

Zastaw rejestrowy

Zastaw rejestrowy – to określenie mówi już nieco więcej, niż przewłaszczenie – polega na tym, że zawierając z bankiem umowę kredytową, zawieramy jednocześnie umową zastawną. Polega ona na tym, że bank dokonuje zabezpieczenia na pojeździe do czasu spłaty kredytu w całości. Zastaw taki zostaje zgłoszony do właściwego sądu rejestrowego, z którego wypisać możemy go dopiero po spłacie zobowiązania.

WAŻNE! Zastaw rejestrowy jest wypisywany z sądu dopiero na nasz wniosek, a aby to zrobić, musimy przedłożyć sądowi potwierdzenie spłaty pełnego zobowiązania, które wystawi nam bank.

Adnotacja o dokonanym zastawie rejestrowym będzie figurowała w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, czyli podobnie, jak w przypadku współwłasności w zabezpieczeniu polegającym na przewłaszczeniu.

Cesja polisy AC

Prócz jednego z rodzajów zabezpieczenia, które wskazaliśmy powyżej, bank udzielając nam kredytu samochodowego, będzie wymagał także wykupienia ubezpieczenia AC, które w przypadku szkody całkowitej pojazdu lub jego kradzieży i wykonaniu cesji polisy na rzecz banku, pozwoli na wypłatę odszkodowania bezpośrednio instytucji finansującej.

Zabezpieczenie kredytu samochodowego
Polisa AC, jako dodatkowe zabezpieczenie kredytu samochodowego. Ekspert kredytowy Warszawa.

Dzięki ubezpieczeniu AC zyskujemy także my, ponieważ chroni ona nas przed skutkami kradzieży lub zniszczenia pojazdu. Nie będziemy mieli bowiem konieczności spłaty całości kredytu, w sytuacji, gdy pojazd zostanie uszkodzony lub skradziony, co zasadniczo nie powinno być traktowane, jako zabezpieczenie kredytu samochodowego, a korzyść, dla obu stron umowy.
Poszukując taniego kredytu samochodowego lub niedrogiego kredytu gotówkowego na samochód, warto skonsultować się z niezależnym ekspertem kredytowym z Warszawy, który porówna oferty wielu banków z całej Polski i przedstawi tę, która będzie dla nas najkorzystniejsza.

Zdjęcia: IPGGutenbergUKLtd via Canva