Jak wykorzystać JPK oraz Białą Listę Podatników VAT w praktyce
Jak wykorzystać JPK oraz Białą Listę Podatników VAT w praktyce

Jak wykorzystać JPK oraz Białą Listę Podatników VAT w praktyce

Jak wykorzystać JPK oraz Białą Listę Podatników VAT w praktyce

Ustawodawca decyduje o wprowadzeniu nowych narzędzi kontroli i zobowiązania podatników do przedstawiania określonych informacji oraz danych. W większości systemy te korzystają z możliwości komputerowych i komunikacji elektronicznej na odległość. Różni podatnicy i przedsiębiorcy podchodzą do zmian w różny sposób, jednak jeżeli jakieś obowiązki i tak są wprowadzane warto zastanowić się w jaki sposób można z nich skorzystać. W pierwszej kolejności jak wykorzystać Białą listę podatników VAT oraz Jednolity Plik Kontrolny.

Jednolity Plik Kontrolny

W celu wykorzystania narzędzia należy zapoznać się z jego charakterystyką oraz możliwościami. Jednolity plik kontrolny oznacza księgi i dokumenty rachunkowe, które prowadzone są w systemach komputerowych i przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej do organów podatkowych. Co ważne to ustawodawca decyduje jak ma wyglądać struktura logiczna takiego pliku, co powinno się w nim znajdować i w jakiej kolejności. Jest to o tyle ważne, że księgowi i działy finansowe tworzące plik JPK muszą dopasować się do narzuconych odgórnie zasad, które są takie same dla wszystkich. Z tego powodu plik powinien być łatwiejszy do oceny oraz porównania pomiędzy różnymi podmiotami. Ten aspekt może mieć znaczenie dla wszystkich właścicieli firm, zarządów, wspólników i osób stojących na czele przedsiębiorstw.

Skoro i tak Jednolity Plik Kontrolny jest tworzony i cyklicznie wysyłany do organów podatkowych to może być również przesyłany do kierownictwa i wykorzystywany do bieżącej kontroli wydatków i stanu finansowego podmiotu gospodarczego. Dzięki ustrukturyzowanej formie i takich samych zasadach dla wszystkich przedsiębiorców wystarczy jednokrotne zapoznanie się z zasadami tworzenia, przesyłania odczytywania JPK, żeby móc sprawować taki nadzór nad wieloma firmami jednocześnie. A ogólnopolskie reguły i standardy powinny uniemożliwić przedstawianie tych danych w sposób zbyt kreatywny czy sugerujący.

Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT

Drugim nowym obowiązkiem, który został nałożony na podatników od 2020 roku (lista ruszyła od 2019 roku, jednak sankcje za jej niewykorzystywanie w działalności nakładane są właśnie od 1 stycznia 2020 roku) jest Biała lista podatników VAT. Biała To specjalny wykaz, który zawiera szereg informacji o podatniku, oraz jego numery rachunków bankowych, które należy weryfikować przy przelewach na kwoty ponad 15 000 zł. Za niewykonanie tego obowiązku podatnikowi grożą sankcje takie jak brak możliwości zakwalifikowania takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodu czy ewentualna odpowiedzialność solidarna z dłużnikiem podatku VAT. Jednak narzędzie to może stać się przydatne również z innego powodu.

Biała lista podatników VAT to wykaz, który prowadzi szef Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie informacji z rejestrów Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Krajowego Rejestru Sądowego. W jednym miejscu można więc sprawdzić aktualizowane codziennie dane podatników w jednym miejscu, nie zmieniając rejestrów – co może być przydatnym narzędziem przy weryfikacji kontrahenta nie tylko pod względem podatkowym.