Efektowne zaoszczędzanie na kredycie jest możliwe
Efektowne zaoszczędzanie na kredycie jest możliwe

Efektowne zaoszczędzanie na kredycie jest możliwe

Niska wartość spreadów walutowych, stała wartość prowizji, gdy wymieniane są złotówki na franki oraz euro, to nie tylko kilka plusów najnowszych ofert serwisów internetowych uczących nas oszczędzania na kredytach. Serwisy te okazują się być oparte na mechanizmach zakupów grupowych. Oszczędności powstałe w wyniku korzystania z programu dają wynik nawet przekraczający 7% wartości całego kredytu, będącego naszym zobowiązaniem. Łączna wartość oszczędności wynikająca z korzystania z serwisu przez cały czas trwania okresu spłaty kredytu sięga tak wysokiego wyniku i może w przyszłości dla średniego, statystycznego Użytkownika banku korzystającego z kredytu źródłem oszczędności przekraczającym nawet 20 tysięcy złotych.

Efektowne zaoszczędzanie na kredycie jest możliwe
Efektowne zaoszczędzanie na kredycie jest możliwe

Według specjalistów z branży finansowej, ten mechanizm znany jest od stuleci. Przedstawiciele nowoczesnych portali finansowych tłumaczą to faktem, że skoro kupują wiele, to w następstwie płacą mniej, niż na początku się szacuje.Dzisiaj klienci portali poświęcają czas na spłacanie kredytów, których wartość nierzadko przekracza 40 milionów złotych. Średni kredytobiorca, który korzysta z serwisu pomagającego zaoszczędzić na kredycie oszczędza każdego miesiąca na spłacaniu kredytu od 50 do 100 złotych, przez co liczba sympatyków tego rodzaju portali wzrasta wręcz ekspresowo. Raty walutowe od kredytów hipotecznych są możliwe do spłacania w sposób bezpośredni dzięki Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego. Można się tu jednak doszukać pewnych wad. Rekomendacja bowiem pozwalała tylko jeden raz zawrzeć płatny aneks, dzięki któremu kredyt spłacany być mógł w bezpośredniej walucie. W momencie nowelizacji ustawy „Prawo bankowe” i innych ustaw jej pokrewnych można było zacząć obserwować umocnienie pozycji kredytobiorców. W obecnej chwili, jeśli kredyt jest spłacany w walucie bezpośredniej, bank nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.

Warto spłacać kredyt bezpośrednio w walucie, ponieważ zakupione za pośrednictwem nowoczesnych serwisów euro lub franki kosztują zdecydowanie mniej, niż waluta nabywana w banku lub kantorze. Zawsze oferowana jest także bardzo kompleksowa obsługa. Dzięki właścicielom nowoczesnych serwisów nie istnieje konieczność ciągłego sprawdzania i szukania, gdzie w danej chwili waluty bywają najtańsze, by potem kupione waluty zanosić do banku. Specjaliści wyręczają w tym Klientów, wymieniają walutę, przy gwarancji niskiego kursu. Waluta dostarczana jest na wskazane konto kredytowe. Zwracamy jeszcze uwagę na bezpieczeństwo tego typu transakcji. Operatorzy serwisów sprzedających walutę powinni posiadać licencję NBP na działalność typu kantorowego. Środki bankowe przechowywane na kontach serwisu muszą być objęte ochroną przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.