Kredyty Warszawa - Doradca Finansowy - Od czego zależy cena kredytu?

Mnóstwo czynników może mieć wpływ na ceny zaciąganych przez nas kredytów. Wiele zależeć może od celu kredytowania, a także od aktualnej sytuacji gospodarczej panującej w kraju. Kredyty zaciągamy głównie dlatego, że nie jesteśmy w stanie zrealizować swoich upragnionych potrzeb poprzez finansowanie ich z własnej kieszeni. Czego nie załatwi nasz portfel – pomoże osiągnąć kredyt lub pożyczka. Pamiętać przy tym należy o obowiązku spłaty zobowiązania łącznie z odsetkami. Dla pewności, przed zaciągnięciem kredytu warto dokładnie obliczyć całkowite jego koszty. Ustawa o kredytach konsumenckich wyraźnie mówi, że koszt ewentualnego kredytu składa się z trzech podstawowych wielkości. Są to płatności odsetkowe, opłaty oraz prowizje przeznaczone dla banków. Koszty kredytu są ściśle powiązane z celami kredytowania i zabezpieczeniami. Na kredyty konsumpcyjne zazwyczaj nie trzeba przedstawiać zabezpieczeń. Są one jednak wyżej oprocentowane od kredytów mieszkaniowych zabezpieczanych hipoteką. Banki przychylają się do obniżania kosztów kredytów w zamian za możliwość przejmowania zabezpieczeń. W dziedzinie kredytów hipotecznych pod nieruchomości ma to miejsce bardzo często. Banki muszą być gotowe na sytuację, gdy kredyt przestanie być spłacany.

Od czego zależy cena kredytu?

Cena kredytu zależy w dużej mierze także od stopnia ryzyka kredytobiorcy, inaczej zwanej wiarygodnością. Składają się na nią czynniki w postaci dochodów i historii kredytowej. Oferty bankowe będą zawsze atrakcyjniejsze dla klientów uzyskujących wyższe oraz stabilniejsze dochody. W przypadku osób o niskich i mniej stabilnych dochodach trzeba liczyć się z prawdopodobieństwem niewywiązywania się z warunków umowy. Jeśli wcześniej ubiegający się o kredyt zalegał ze spłatami poprzednich kredytów oraz pożyczek – to także nie pozostaje bez znaczenia. Kredyt okazuje się tańszy w sytuacji, kiedy bank oceni nas lepiej jako potencjalnych kredytobiorców, liczy się także wykształcenie, wiek, ilość zarobków, forma zatrudnienia. To wszystko rzutuje na prawdopodobieństwo określenia terminu spłacenia zobowiązania.

Sytuacja gospodarcza w kraju pozostawia trwałe ślady także na kredytach. Stopy procentowe bywają zmienne pod wpływem inflacji, wiele zależy także od stopy bezrobocia. Konkurencja między bankami sprawia, że walczą one między sobą o to, by każda nowa forma kredytu wprowadzana na rynek kojarzyła się potencjalnym odbiorcom z jak najniższymi kosztami. Bank pożyczając pieniądze kredytobiorcy, ponosi ryzyko. Konkurencyjne oferty na rynku dają możliwość przejrzenia wielu ofert spośród których każdy znajdzie coś dla siebie. Im bardziej elastyczny bank pod względem warunków umowy, tym prawdopodobniej koszty kredytu będą w miarę znośne.