Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - co warto wiedzieć?
Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - co warto wiedzieć?

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - co warto wiedzieć?/ foto: canva.com

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - co warto wiedzieć?
Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – co warto wiedzieć?/ foto: canva.com

Zaświadczenie o zatrudnieniu czym jest? Kto wystawia? Dlaczego jest to potrzebne pracownikowi? Czy pracodawca może odmówić? Wszystko co musisz wiedzieć na temat zaświadczenia o zatrudnieniu. Odpowiadamy w artykule.

Zaświadczenie o zatrudnieniu – co to?

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest zaświadczenie o zatrudnieniu? Jest to dokument, który potwierdza źródło oraz wysokość dochodu pracownika. Taki dokument może być wymagany m.in. przez sąd, instytucję finansową (jak bank) oraz placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Dokument wystawiany jest przez pracodawcę na prośbę pracownika – aktualnego lub byłego, który odszedł z pracy. W zaświadczeniu o zatrudnieniu i zarobkach, takie informacje muszą się pojawić: rodzaj umowy o pracę, wysokość miesięcznego wynagrodzenia lub stawka godzinowa, staż pracy w zakładzie pracy.

Kiedy zaświadczenie o zatrudnieniu jest potrzebne pracownikowi?

Wydawać się może, że dokument taki jak zaświadczenie o zatrudnieniu, a dokładniej informacje w nim zawarte mogą być ogólnodostępne przez instytucje wymagające takiej formalności. Jednak zaświadczenie o zatrudnieniu jest coraz bardziej potrzebnym dokumentem, wymaganym przez bank, kiedy chcemy uzyskać kredyt i potrzebujemy wykazać naszą zdolność kredytową lub gdy dokonać zakupu na raty. Coraz częściej również przedszkola publiczne wymagają takiego dokumentu, aby bazując na takich informacjach, jak sytuacja materialna i zawodowa rodziny, móc zakwalifikować dzieci do rekrutacji do placówki. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zaświadczenie o zarobkach, może być nam zatem potrzebne, kiedy:

 • chcemy starać się o kredyt bankowy lub pożyczkę w placówce finansowej,
 • ubiegamy się o zakup sprzętu RTV lub AGD na raty,
 • potrzebujemy go w przypadku rozprawy rozwodowej lub rozprawy sądowej o alimenty,
 • chcemy zapisać dziecko do przedszkola lub żłobka publicznego,
 • chcemy zawrzeć umowę z siecią komórkową.

Jak zatem widać, zaświadczenie o zatrudnieniu, wysokość wynagrodzenia, może być nam w wielu przypadkach niezbędne.

Ekspert finansowy Warszawa oferuje bezpłatne porównanie kredytów bankowych w Polsce

Telefon: +48 533 88 78 78

Kto może wystawić zaświadczenie o zatrudnieniu? Czy pracodawca może odmówić?

Zaświadczenie o zatrudnieniu wystawia pracodawca i odpowiednio je pieczętuje. Nie zawsze jednak musi to być pracodawca. W przypadku dużych firm, osobami upoważnionymi mogą być reprezentanci pracodawcy, a zatem dyrektor, główny księgowy, kadry, kierownik lub zarząd. Ważne jest jednak, aby zwrócić uwagę o wymagania instytucji względem zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach. Może okazać się, że poza podpisem księgowej, może być wymagane jednak również podpis pracodawcy. Czy pracodawca ma obowiązek wydać zaświadczenie o zatrudnieniu? Nie jest to obowiązek prawnie regulowany, ale pracodawca nie może odmówić wystawienia dokumentu – jest zatem do tego zobowiązany. Powinien zatem wystawić zaświadczenie zawsze, kiedy pracownik – lub były pracownik – zwraca się do niego z prośbą. Forma złożenia wniosku o zaświadczenie zależy od zakładu pracy, czasem wymagane jest złożenie pisemnego wniosku, ale bywa również że zostanie przyjęty po prostu w formie ustnej.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach a świadectwo pracy – różnice

Wiele osób zamiennie używa pojęcia świadectwo pracy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu, a są to dwa zupełnie różne dokumenty. O tyle o ile wiemy już, czym jest zaświadczenie o zatrudnieniu, dowiedzmy się również, czym jest świadectwo pracy. Świadectwo pracy, to dokument, który pracodawca wystawia pracownikowi, wraz z wygaśnięciem jego umowy o pracę lub rozwiązaniu stosunku pracy. Świadectwo pracy musi zostać wydane najpóźniej do ostatniego dnia trwania umowy o pracę. Świadectwo pracy jest nam potrzebne, gdy:

 • chcemy zarejestrować się w Urzędzie Pracy, jako osoba bezrobotna,
 • planujemy zatrudnić się na umowę o pracę,
 • potrzebujemy go, aby obliczyć wymiar urlopu macierzyńskiego,
 • chcemy starać się o emeryturę z ZUS.

Jak zatem widać oba dokumenty są nam potrzebne w zupełnie innych celach.

Co powinno zawierać zaświadczenie o zatrudnieniu?

Nie istnieje jeden wzór zaświadczenia o zatrudnienie, ale osoba wystawiająca takie zaświadczenie, musi uwzględnić szereg niezbędnych informacji o zatrudnieniu pracownika w danej firmie. Oto jakie podstawowe elementy, muszą znaleźć się w dokumencie:

 • Imię i nazwisko pracownika oraz data i miejsce urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL,
 • numer dowodu osobistego lub paszportu pracownika,
 • nazwa i dane firmy, w której pracownik jest lub był zatrudniony,
 • informacje o tym, jakie stanowisko pełnił w danej firmie,
 • data rozpoczęcia pracy oraz data zakończenia pracy w firmie,
 • typ umowy,
 • informacje o wynagrodzeniu pracownika – czyli wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto,
 • podpis osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu lub podpis dokumentu od pracodawcy oraz pieczęć firmy.

W przypadku, jeśli firma została zlikwidowana, takie informacje również powinny znaleźć się w dokumencie.

Należy pamiętać, że odmowa wystawienia zaświadczenia przez pracodawcę może świadczyć o działaniu na szkodę pracownika, a co za tym idzie pracodawca ma obowiązek wystawić taki dokument, jako dbanie o dobro pracownika.

Potrzebujesz wsparcia w wyborze kredytu? Skontaktuj się z nami – ekspert finansowy Warszawa bezpłatnie porówna dla Ciebie oferty kredytów!


Telefon: +48 533 88 78 78

Jak długo zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu jest ważne?

W przypadku zaświadczenia o zatrudnieniu i terminem jego ważności, warto zauważyć, że nie ma zasad regulowanych przez kodeks pracy czy inne prawo. Dlatego trudno jest określić, jak długo możemy posługiwać się dokumentem wystawionym przez pracodawcę. Dlaczego? Zaświadczenie wymagane jest przez instytucje bankowe, firmy pożyczkowe lub inne placówki i to właśnie one powinny określić termin ważności zaświadczenia. Przyjmuje się jednak, że oświadczenie wystawione przez pracodawcę może być aktualne przez 30 dni – a w niektórych placówkach nawet 3 miesiące. Warto również dodać, że nie ma też określenia w jakim terminie od złożenia wniosku pracownika o wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu, pracodawca ma obowiązek ów dokument wystawić.

Wydanie zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu nie powinien stanowić jednak problemu dla firm, które działają legalnie i zatrudniają pracowników zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami.