Nowy na giełdzie? Słownik podstawowych pojęć - sprawdź!
Nowy na giełdzie? Słownik podstawowych pojęć

Nowy na giełdzie? Słownik podstawowych pojęć

Inwestowanie na giełdzie obarczone jest posiadaniem przynajmniej podstawowej wiedzy w tym zakresie. Trzeba wiedzieć, jakie możliwości mają inwestorzy indywidualni, jakie obowiązki, kto to wszystko nadzoruje i co oznacza wszechobecny giełdowy slang.

Giełdowy słownik dla początkujących inwestorów

Oto kilkanaście podstawowych pojęć, które powinien znać każdy inwestor giełdowy. Idealnie kompendium wiedzy w pigułce dla nowych graczy, którzy pragną sprawdzić się, czy to na warszawskim parkiecie, czy też na rynkach światowych. 

Dom maklerski – instytucja umożliwiająca nam zakup i sprzedaż akcji, jednocześnie trzymająca zapisy odnośnie naszych działań na giełdzie i dokonująca rocznego rozliczenia naszych operacji, z których później musimy rozliczyć się z urzędem skarbowym (w przypadku uzyskania zysku).

Platforma transakcyjna – platforma, na której gracze dokonuje operacji na swoim koncie. Tworzą zlecenia kupna czy sprzedaży akcji, mogą kontrolować stan swojego portfela czy przejrzeć historię transakcji. W zależności od platformy inwestycyjnej można dokonywać zakupu akcji spółek z polskiej giełdy lub wielu zagranicznych rynków.

Nowy na giełdzie? Słownik podstawowych pojęć
Nowy na giełdzie? Słownik podstawowych pojęć

Stop loss – giełdowe zlecenie automatycznej sprzedaży akcji, gdy ich cena spadnie do ustalonego przez inwestora poziomu.

Daytrading – krótkoterminowa strategia inwestycyjna, objawiająca się otwieraniem i zamykaniem pozycji (kupowaniem i sprzedawaniem akcji) podczas jednej sesji.

KNF – Komisja Nadzoru Finansowego, centralny organ sprawujący kontrolę nad polską giełdą.

Kapitalizacja – aktualna rynkowa wartość spółki, obliczana na podstawie pomnożenia ilości akcji w obiegu przez aktualną cenę za jedną akcję. Kapitalizacja zmienia się wraz ze zmianą ceny akcji.

Dywidenda – fragmetn zysku netto spółki, który zostanie przeznaczony dla wszystkich inwestorów posiadających jej akcje na 3 dni przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

Hossa – długoterminowy trend wzrostowy na giełdzie, podczas którego rośnie zdecydowana większość akcji. Symbolem hossy jest byk.

Bessa – dlugoterminowy trend spadkowy na giełdzie, podczas którego zdecydowana większość akcji spada. Symbolem bessy jest niedźwiedź. 

Analiza techniczna (AT) – ocena opłacalności inwestycji w daną spółkę, tworzona na bazie analizy wykresów cen akcji, wielkości obrotu akcjami czy pozostałych wskaźników technicznych.

Analiza fundamentalna (AF) – ocena opłacalności inwestycji w daną spółkę, badająca jej sprawozdania finansowe, aktualną kondycję, działalność w danej branży i inne elementy wpływające na działanie konkretnej spółki.

Ticker – 3-znakowy skrót spółki notowanej na giełdzie.

Balon – spółka która przez inwestorów jest uważana za przewartościowaną. Jej kurs jest bardzo wysoki i rośnie od dłuższego czasu, nie mając ku temu fundamentalnych podstaw.  

PIT-8C – dokument, który otrzymamy od każdego domu maklerskiego, w którym posiadamy konto, z którego dokonywaliśmy inwestycji na rynku kapitałowym.

PIT-38 – dokument rozliczający nasze inwestycje na rynku kapitałowych, który składamy do właściwego nam urzędu skarbowego.