Czym jest ryzyko kredytowe? Sprawdź teraz! Zapraszamy!
Zalety i wady kredytów dla firm

Zalety i wady kredytów dla firm

Dlaczego banki przy udzielaniu kredytów zawsze szczegółowo sprawdzają naszą historię kredytową? Dlaczego nasza zdolność kredytowa wpływa na wysokość kredytu oraz na ostateczną decyzję banku? Aby odpowiedzieć na te pytania, musisz w pierwszej kolejności dowiedzieć się, czym jest ryzyko kredytowe.

  1. Co to jest ryzyko kredytowe w przypadku kredytu gotówkowego?
  2. Kredyt gotówkowy – rodzaje ryzyka kredytowego
  3. Jak ocenia się ryzyko kredytowe i sprawdza zdolność kredytową?

Udzielając kredytów gotówkowych zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorstwom, banki zawsze narażają się na swego rodzaju ryzyko. Dlatego tak ważne jest, by instytucje te odpowiednio zarządzały wspomnianym ryzykiem. Czym dokładnie jest ryzyko kredytowe i jak się je ocenia w przypadku osób fizycznych? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w niniejszym artykule. Zapraszamy do lektury.

Co to jest ryzyko kredytowe w przypadku kredytu gotówkowego?

Czym jest ryzyko kredytowe i dlaczego tak ważne jest, by instytucje bankowe umiejętnie zarządzały ryzykiem? Otóż ryzyko kredytowe to nic innego jak ryzyko straty lub negatywnej zmiany sytuacji finansowej. Ryzyko wynika przede wszystkim z wahań kredytowej zdolności konsumenta, który otrzymał kredyt lub przedsiębiorstwa, które w trakcie trwania umowy, stało się – na przykład – niewypłacalne. Ryzyko kredytowe dla instytucji bankowych to swego rodzaju niebezpieczeństwo, że nasz kredytobiorca w którymś momencie przestanie wypełniać wszystkie zobowiązania, które zostały zawarte w umowie. Tym samym narazi kredytodawcę na ogromne straty finansowe.

Czym jest ryzyko kredytowe?
Czym jest ryzyko kredytowe?

Kredyt gotówkowy – rodzaje ryzyka kredytowego

Wyróżnia się przede wszystkim dwa rodzaje ryzyka kredytowego. Pierwszy to indywidualne ryzyko kredytowe, drugie natomiast – ryzyko kredytowe w ujęciu całego kredytowego portfela. Indywidualne ryzyko kredytowe wiąże się z konkretną umową kredytową i równie konkretnym klientem. Dla konsumenta zainteresowanego otrzymaniem kredytu gotówkowego tego rodzaju ryzyko kredytowe będzie najistotniejsze. Ryzyko kredytowe w ujęciu całego portfela kredytowego natomiast to również ryzyko kredytowe, ale w znacznie szerszym ujęciu od indywidualnego.

Oprócz wspomnianych wyżej rodzajów ryzyka kredytowego wyróżnia się także ryzyko rynkowe, operacyjne, stopy procentowej, niewypłacalności, aktywne i pasywne. Ryzyko stopy procentowej wiąże się oczywiście z poziomem inflacji i tym samym z wartością danego pieniądza w konkretnym czasie. Aby niwelować ryzyko kredytowe, banki zwykle udzielają kredytów gotówkowych ze stopą procentową zmienną.

Ryzyko aktywne – inaczej zwane również czynnym – wiąże się ze stratami finansowymi banku, z którymi mamy do czynienia w sytuacji, gdy kredytobiorca nie reguluje płatności. W takiej sytuacji bank traci zarówno prowizję, jak i odsetki oraz marżę.

Jak ocenia się ryzyko kredytowe i sprawdza zdolność kredytową?

Chociaż w większości przypadków ryzyko kredytowe dotyka przede wszystkim instytucje bankowe, to są pewne sytuacje, które dotyczą również klienta. Dlatego właśnie banki zawsze sprawdzają zdolność kredytową zainteresowanego kredytem gotówkowym konsumenta. Niebezpieczne dla stabilności naszego domowego budżetu i tym samym dla wypłacalności jest tak zwane przekredytowanie. Oznacza to, że znacząca część naszych dochodów przekazywana jest na spłatę różnego rodzaju kredytów, zwłaszcza że obecnie kredyty gotówkowe są bardzo popularne. Dlatego specjaliści ostrzegają, by z rozsądkiem podchodzić do kredytów gotówkowych i unikać takich zobowiązań, których spłata mogłaby sprawiać nam duże problemy.

Oprócz zdolności kredytowej banki sprawdzają także naszą historię kredytową. Zła historia kredytowa zwiększa ryzyko nieotrzymania finansowej pomocy ze strony banku. Informacje na ten temat instytucja bankowa znajduje na portalu BIK. Dane na temat wziętych przez nas pożyczek czy kredytów gotówkowych, hipotecznych przechowywane są na naszym koncie przez 5 lat po spłacie zobowiązania. Chociaż takie pojęcia jak rzeczywista roczna stopa oprocentowania mogą wydawać się skomplikowane, dzięki ich zrozumieniu łatwiej będzie znaleźć tani kredyt gotówkowy. Warto o tym pamiętać i korzystać z rankingu kredytów gotówkowych. W podobny sposób można sprawdzić, który kredyt hipoteczny ma najlepsze warunki. Tak samo sprawdzisz oprocentowanie kredytu gotówkowego bez potrzeby odwiedzania stron banków, które oferują dany kredyt gotówkowy online.

Teraz już wiesz, jak dostać kredyt gotówkowy, aby udzielenie kredytu gotówkowego było proste i nie zabierało wiele czasu.