Czy można przenieść kredyt hipoteczny na inną nieruchomość?

Czy można przenieść kredyt hipoteczny na inną nieruchomość?

Czy można przenieść kredyt hipoteczny na inną nieruchomość?

Podstawowym zabezpieczeniem każdego kredytu hipotecznego jest wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości, ustanowiony w sądzie rejonowym w danym mieście czy gminie. Hipoteka jest solidnym zabezpieczeniem, które w razie braku spłaty zobowiązania kredytowego przez klienta banku może zostać uruchomione i z niego zostaną zaspokojone roszczenia wierzyciela, tj. banku. Obciążenie hipoteką nieruchomości można zlikwidować przenosząc ją na inną nieruchomość. W jaki sposób i kiedy z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia?

Czy można przenieść kredyt hipoteczny na inną nieruchomość?
Czy można przenieść kredyt hipoteczny na inną nieruchomość?

Zamiana zabezpieczenia kredytu

Najczęściej z sytuacją przeniesienia zabezpieczenia hipotecznego z jednej nieruchomości na inną będziemy mieli do czynienia w momencie, gdy kredytobiorca będzie chciał zmienić mieszkanie, bez konieczności spłaty dotychczasowego kredytu. Można tego dokonać, składając w trakcie trwania umowy kredytowej, po ustanowieniu hipoteki w księdze wieczystej, wniosku o ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu na innej nieruchomości niż kredytowana. Kredytobiorca będzie musiał jednak spełnić określone przez bank warunki, aby przeprowadzić pomyślnie operację przeniesienia hipoteki na inną nieruchomość.

Warunki stawiane przez bank

Bank udzielający kredytu hipotecznego klientowi może przychylić się do jego wniosku zmiany przedmiotu zabezpieczenia, a tym samym przeniesienia hipoteki na inną nieruchomość, jeśli:

  • cena nowej nieruchomości nie jest niższa niż wartość obecnego przedmiotu zabezpieczenia,
  • nowa nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, długami czy prawami na rzecz osób trzecich, nieujawnionymi w księdze wieczystej,
  • klient przedłoży dokumenty: operat szacunkowy nowej nieruchomości wraz z odpisem z księgi wieczystej,
  • kredytobiorca wypełni i złoży pisemny wniosek o zmianę przedmiotu zabezpieczenia.
  • Jednocześnie, wniosek ten zostanie rozpatrzony pozytywnie tylko wtedy, gdy nie następuje zmiana właściciela danej nieruchomości. Kredyt hipoteczny udzielany jest na zakup konkretnego mieszkania i jest jego nierozłączną częścią aż do czasu spłaty zobowiązania. Nie można więc sprzedać mieszkania, pomimo uwolnienia go od hipoteki na rzecz banku.

    Zapraszamy do kontaktu z naszymi Niezależnymi Ekspertami Finansowymi, bezpłatnie porównamy oferty kredytów w Warszawie

    Telefon: +48 533 88 78 78