Bon mieszkaniowy - Nowy Ład. Rodzinny bon mieszkaniowy
Bon mieszkaniowy

Bon mieszkaniowy/ foto: canva.com

Bon mieszkaniowy
Bon mieszkaniowy/ foto: canva.com

Bon mieszkaniowy to jeden z elementów programu Polskiego Ładu. Jego celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych Polaków, podobnie jak program mieszkanie bez wkładu własnego, który już funkcjonuje. Na bon mieszkaniowy wciąż musimy trochę poczekać, sprawdźmy zatem o jaką kwotę możemy się ubiegać, jakie są warunki jego otrzymania – wszystko, co wiemy o bonie mieszkaniowym. Artykuł przygotowany przy współpracy z primenews.pl

Bon mieszkaniowy – czym jest?

Bon mieszkaniowy przeznaczony jest dla każdego, kto ma trudności w pozyskaniu finansowania na zakup mieszkania lub domu. Bon dotyczy również wykupienia partycypacji w TBS, może również być przeznaczony na najem. Za projekt i wdrożenie go odpowiedzialne jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Zgodnie z propozycją Ministerstwa, bony mieszkaniowe mają być bezzwrotną dopłatą do celu mieszkaniowego Polaków – czyli zakupu mieszkania lub wybudowania domu. Co ważne, ze wsparcia programu korzystać mogą nie tylko rodziny z dziećmi, ale również małżeństwa bez dzieci jak i osoby samotne. Priorytetowym odbiorcą jednak są rodziny wielodzietne. Jak podpowiada Ekspert Finansowy wysokość kwoty dofinansowania będzie zależna od liczby osób w gospodarstwie domowym – bom mieszkaniowy będzie miał wartość od 5 000 do 145 000 zł.

Potrzebujesz wsparcia na zakup mieszkania? Doradca Kredytowy Warszawa – pomaga BEZPŁATNIE, zadzwoń!

Telefon: +48 533 88 78 78

Bon mieszkaniowy a kredyt hipoteczny bez wkładu własnego

Mieszkanie bez wkładu własnego – czyli kredyt hipoteczny bez wkładu własnego to drugi program wprowadzony przez Polski Ład, choć istnieją między nimi pewne różnice. Mieszkanie bez wkładu własnego polega na tym, że Państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, gwarantuje wpłatę własną do wysokości 100 tys. zł. Oznacza to, że nie posiadając wkładu własnego, możemy otrzymać kredyt hipoteczny na pełną wartość nieruchomości. Czyli otrzymujemy sfinansowanie wkładu własnego. Jednakże, całość wziętego kredytu będziemy musieli spłacić samodzielnie. Istnieje jednak pewien wyjątek – jeśli w trakcie spłaty kredytu hipotecznego, w gospodarstwie urodzi się kolejne dziecko, wówczas Państwo, może wziąć część kwoty na siebie. Natomiast bon mieszkaniowy to bezzwrotna pomoc finansowa bez konieczności brania kredytu hipotecznego. Co ważne jednak, nie zawsze możemy go przeznaczyć na różne cele mieszkaniowe – wszystko zależy od ilości osób w gospodarstwie domowym.

Rodzinny bon mieszkaniowy – dla kogo?

Rodzinny bon na mieszkanie to bon, którego jak sama nazwa wskazuje – przeznaczony jest tylko dla rodzin z dziećmi, a zwłaszcza do rodzin wielodzietnych, oznacza to że otrzymają go tylko rodziny z minimum trójką dzieci lub rodziny w których jest osoba z niepełnosprawnością. Rodzinny bon mieszkaniowy można przeznaczyć na partycypację w TBS lub SIM, jako wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej lub kupno mieszkania albo domu i budowę domu jednorodzinnego. Wysokość bonu mieszkaniowego dla rodzin wynosi od 55 tysięcy złotych do 145 tysięcy złotych. Wpływ na wysokość kwoty zależna jest od liczby dzieci oraz tego, czy rodzina posiada własne mieszkanie lub dom oraz jaka jest powierzchnia nieruchomości. Jeśli rodzina z trojgiem dzieci (co najmniej), nie posiada prawa do innego mieszkania lub powierzchnia nieruchomości nie przekracza 65 m2, wysokość bonu rodzinnego wynosi 100 tysięcy złotych. Kwota powiększona jest o dodatkowe 15 tysięcy złotych w przypadku każdego kolejnego dziecka. Jeśli rodzina ubiegająca się o bon mieszkaniowy, posiada własną nieruchomość i jej metraż przekracza 65m2, wówczas wysokość rodzinnego bonu mieszkaniowego wynosi 55 tysięcy złotych – i w tym przypadku, wysokość bonu powiększa każde kolejne dziecko o kwotę 15 tysięcy złotych.

Społeczny bon mieszkaniowy – Nowy Ład, kwoty

Bon mieszkaniowy można podzielić nie tylko na rodzinny bon mieszkaniowy, ale również społeczny bon mieszkaniowy. Społeczny bon mieszkaniowy przeznaczony jest dla osób:

  • które nie posiadają własnego mieszkania oraz, gdy ich dochody są na tyle niskie, że nie mogą otrzymać kredytu na mieszkanie – więc nie posiadają zdolności kredytowej,
  • nie mają prawa do lokalu spółdzielczego,
  • nie zawarły umowy deweloperskiej lub umowy o wkład budowlany.

Społeczny bon mieszkaniowy, można zrealizować w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM), Towarzystwie Budownictwa Społecznego (TBS) oraz inwestycji spółdzielni mieszkaniowych. Wartość bonu mieszkaniowego zależny jest od ilości osób w gospodarstwie.

  • Najniższa kwota to 5 tysięcy złotych i przeznaczona jest na jednoosobowe gospodarstwa domowe, czyli beneficjentem może być singiel.
  • Bon w wysokości 10 tysięcy złotych to bon skierowany dla małżeństw bezdzietnych w ramach instrumentu pomocowego.
  • Małżeństwa z jednym dzieckiem otrzymają bon w wysokości 25 tysięcy złotych.
  • 40 tysięcy złotych, a więc najwyższa kwota przeznaczona jest dla małżeństw z dwójką dzieci.

Program mieszkaniowy – Bon Plus

Beneficjentami bonu plus są osoby, które skorzystały z innego programu mieszkaniowego – czyli zaciągnęły kredyt bez wkładu własnego z gwarancją bankową. Wówczas środki z kredytu hipotecznego mogą zostać przeznaczone na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego albo budowę domu jednorodzinnego. Osoby, które zdecydują się złożyć wniosek o bon plus, mogą otrzymać bon o wartości 20 tys. złotych lub 60 tysięcy złotych. O ten bon można ubiegać się po urodzeniu drugiego i kolejnego dziecka. Wysokość Bonu Plus zależna jest od liczby dzieci, które urodzą się po wzięciu kredytu. O tę formę wsparcia w ramach programu Nowy Ład Bon mieszkaniowy, mogą się ubiegać tyle osoby, które nie mają żadnych innych nieruchomości na własność.

Kiedy bon mieszkaniowy będzie dostępny? Kiedy będzie można go otrzymać?

Kiedy rusza nabór wniosków o bon mieszkaniowy? Polski Ład zakłada, że program bonów mieszkaniowych powinien zostać wprowadzony w 2022 roku, jednak wciąż nie ma w tej sprawie żadnych konkretnych procedur ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednak nabór wniosków ma zakończyć się 31 grudnia 2030 roku. Nie wiadomo również, jaka będzie ważność bonów mieszkaniowych w ramach nowego ładu. Jak już wiemy będzie można złożyć wniosek na bon na mieszkanie lub bon społeczny przez cały roku lub do wyczerpania puli na dany rok kalendarzowy. Wartość bonów mieszkaniowych ma wynosić 1,2 miliarda złotych rocznie.

Bon mieszkaniowy – Nowy Ład. W jaki sposób będzie go można zrealizować?

W jaki sposób będzie można zrealizować bon mieszkaniowy? Pierwszą ważną informacją, jest fakt, że bonu mieszkaniowego nie będzie można wymienić na gotówkę. W realizację programu będą zaangażowane banki, które wezmą odpowiedzialność za realizację bonów. Środki przyznane w ramach projektu będą bezpośrednio przekazywane do określonego podmiotu, czyli dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej lub osoby, która sprzedaje nieruchomość na rynku wtórnym. Wówczas bank przeleje wartość bonu na wskazane konto bankowe. W przypadku Bonów Plus, pieniądze zostaną przekazane do banku, w którym beneficjent wziął kredyt hipoteczny.

Bon mieszkaniowy 2022
Bon mieszkaniowy 2022/ foto: canva.com

Potrzebujesz kredytu hipotecznego? Ekspert Kredytowy Warszawa oferuje bezpłatne porównanie kredytów hipotecznych!

Telefon: +48 533 88 78 78

Bon mieszkaniowy w ramach Nowego Ładu – korzyści z programu

Nowy Polski Ład to program ekonomiczno-społeczny, który wszedł w życie 1 stycznia 2022 roku i budzi wiele emocji – zwłaszcza wśród przedsiębiorców. Jednak najciekawszą z propozycji jest bon mieszkaniowy, który przez ekspertów wskazywany jest jako program, który może korzystnie wpłynąć na różne grupy społeczne – nie tylko rodziny z dziećmi, dla których w ostatnim czasie przygotował wiele dodatkowych możliwości wsparcia. Małżeństwa bez dzieci lub osoby samotne również mogą otrzymać bon mieszkaniowy. Jednak na największe wsparcie mogą liczyć rodziny wielodzietne, ponieważ wysokość kwoty przeznaczonej w ramach bonu, zależna jest m.in. od ilości dzieci w rodzinie. Mieszkalnictwo stanowi jeden z głównych filarów Polskiego Ładu. Bon mieszkaniowy to rozwiązanie, którego celem jest wspieranie rodzin wielodzietnych i osób, które osiągają dochody na tyle niewystarczające, że nie mogą sfinansować zakupu własnego mieszkania, domu lub wybudowania domu jednorodzinnego. Jest to zatem forma wsparcia dla wielu osób, które marzą o własnym lokum, które spełni ich oczekiwania i potrzeby, a które nie posiadają zdolności kredytowej lub dodatkowej pomocy finansowej, która mogłaby zrealizować plany mieszkaniowe. Zwłaszcza przy rosnących cenach nieruchomości. Największą zaletą programu jest fakt, że skorzystać z niego mogą różne grupy społeczne – zwłaszcza osoby samotne, jak single którzy dotychczas nie byli szczególnie brani pod opiekę finansową w ramach Polskiego Ładu. Bon mieszkaniowy ma przyczynić się do rozwoju rynku mieszkaniowego, poprzez większy popyt i podaż na nowe mieszkania, a co za tym idzie powstawanie kolejnych inwestycji budowlanych.

Potrzebujesz wsparcia finansowego i pośrednictwa kredytowego na zakup własnego mieszkania lub domu? Doradca Kredytowy Warszawa oferuje bezpłatne porównanie kredytów hipotecznych, wsparcie w formalnościach oraz wypełnieniu wniosku. Skontaktuj się z nami. Pomagamy BEZPŁATNIE!

Telefon: +48 533 88 78 78