Od czego zależy wysokość zwrotu podatku za pracę za granicą?

Ci, którzy po wielu miesiącach pracy za granicą decydują się powracać do kraju, powinni uregulować swoją sytuację z tamtejszym fiskusem. Prawie wszyscy Polacy pracujący za granicą mogą uzyskać zwroty podatkowe. Trzeba oczywiście pracować legalnie, wtedy z wynagrodzeń potrącana jest zaliczka na podatek. Ponad 90% tych zaliczek pobiera się w zawyżonych kwotach. Podatek należny do zwrotu pracującym Polakom za granicą może sięgać nawet średnio 3000 złotych. Wysokość zwrotu naszego podatku zależy od rozliczenia rocznego, wysyłanego do zagranicznego Urzędu Skarbowego. Samodzielne obliczenie zwrotu podatku także jest możliwe.

Na stronach internetowych udostępniane są w tym celu specjalne kalkulatory. Można polecić stronę Euro-Tax.pl, zajmującą się doradztwem w kwestii podatków za pracę zagraniczną. Ubiegać się o zwrot podatków mogą osoby, które przygotują zestaw odpowiednich dokumentów i wyślą je do odpowiedniego urzędu skarbowego. Skoro różne w danych krajach są systemy rozliczeniowe, tak różne będą wymogi dotyczące potrzebnych dokumentów. Większość krajów preferuje tzw. rozliczenia okresowe. W Polsce nazywamy je popularnie “paskami z wypłat”. Pracodawca ma za obowiązek ich wydawanie, ale dla zagranicznych urzędów znaczą one tyle, co nic. Nie stanowią dokumentu z gatunku prawomocnych. Jeśli chcemy uzyskać zwrot w oparciu o takie rozliczenie – mogą pojawić się spore problemy. W tym wypadku Urząd Skarbowy musi skontaktować się z pracodawcą z zagranicy, by wszystkie dane na rozliczeniach zostały potwierdzone. Oszczędzimy sobie jednak nerwów, jeśli pracodawca wyda nam kartę podatkową P45 lub P60. Taka karta uprawnia do zwrotu maksymalnego podatku w rekordowo krótkim czasie.

Od czego zależy wysokość zwrotu podatku za pracę za granicą?

Kartę otrzymuje się zazwyczaj zaraz po skończeniu bieżącego roku podatkowego. W Wielkiej Brytanii rok ten zaczyna się 6 kwietnia, a kończy 5 kwietnia roku kolejnego i w różnym okresie wydaje się odmienne karty podatkowe. Na zakończenie trwającego roku otrzymuje się kartę P60. Jeśli praca zakończona będzie natomiast w ciągu roku u naszego pracodawcy, to dostaniemy kartę P45. Z kolei Holandia jako podstawę, by rozpocząć procedurę rozliczenia podatku tamtejszego, uważa przedłożenie w oryginale lub kopii holenderskiej karty podatkowej. Nazywa się ona jaaropgaaf. Każdy pracodawca holenderski w tym kraju ma za obowiązek, gdy kończy się rok podatkowy i umowa o pracę, wystawić dla pracownika dokument potwierdzający wartość podatku, jaki został odprowadzony. Dzięki tym dokumentom można domagać się zwrotu i są jasnym wyznacznikiem potwierdzenia uregulowanych podatków.