Kredyty Warszawa - Doradca Finansowy - Plany regularnego

W dzisiejszych czasach coraz częściej wiele osób zaczyna samodzielnie oszczędzać na swoją przyszłość. Jest to głównie spowodowane dość niepewną sytuacją odnoszącą się do umieszczania składek na emerytury. Dlatego też różnego rodzaju lokaty, inwestycje stają się coraz popularniejsze. Oszczędzanie pieniędzy na przyszłe lata możliwe jest poprzez wdrożenie planów systematycznego oszczędzania zwanych również planami systematycznego oszczędzania – PSO. Jak sama nazwa wskazuje PSO służą do regularnego odkładania określonej składki pieniężnej. Warto dodać, że plany systematyczne oszczędzania odnoszą się do funduszy inwestycyjnych a te z kolei lokują środki pieniężne czy to w obligacjach czy też w akacjach spółek giełdowych. Najczęściej tego typu rozwiązania wykorzystywane są przez osoby posiadające nadwyżkę finansową. Wówczas mają one możliwość wybrania jednego, najbardziej odpowiedniego dla nich programu, który będzie odkładał ale i pomnażał ich kapitał, a następnie w momencie przejścia na emeryturę będzie stanowił odpowiednie zabezpieczenie finansowe. Oczywiście plan systematyczne oszczędzania przeznaczony jest także dla osób, które mimo iż nie posiadają nadwyżki pieniężnej, to jednak decydują się na dodatkowe, dobrowolne umieszczanie składek na swoją przyszłość. Dzięki temu osoby te mają pewność iż one same jak i ich rodzina jest w pełni zabezpieczona w przypadku przejścia na emeryturę.

plany regularnego oszczedzania

Jak już wcześniej zostało wspomniane plan systematycznego oszczędzania daje możliwość wybrania jednego odpowiedniego programu dostosowanego zarówno do potrzeb jak i oczekiwań oraz do możliwości finansowych każdego zainteresowanego. Można bowiem zdecydować się na inwestowanie bezpieczne jak i bardziej ryzykowane, które jednak w dłużej perspektywie czasu wyróżnia się jeszcze większymi profitami. Jednakże każdy klient zainteresowany PSO musi samodzielnie podjąć decyzję jaki program będzie dla niego odpowiedni. Jest to istotne gdyż opłata związana właśnie z podjętą inwestycją w planie systematycznego oszczędzania zależna jest od rodzaju funduszu. Jednak jak już zostało wspomniane im strategia inwestycyjna jest bardziej ryzykowana tym klient ponosi większe koszty. Oprócz tego każda osoba decydująca się na tego typu rozwiązanie sama decyduje o częstotliwości dokonywania wpłat. Mogą być to zarówno wpłaty miesięczne, kwartalne oraz i roczne. Należy jednak zaznaczyć, że niektóre instytucje oferujące PSO stosują zasadę minimalnej rocznej wpłaty. Dlatego też bardzo ważne jest zapoznanie się z kilkoma ofertami odnoszącymi się do planu systematycznego oszczędzania. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że podjęta ostateczna decyzja jest jak najbardziej pewna i gwarantująca zysk.

Mimo iż PSO jest ciekawym i nowoczesnym rozwiązaniem odnoszącym się do zabezpieczenia finansowego na przyszłe lata to jednak nadal wiele osób nie do końca rozumiem mechanizm działania tego typu instytucji. Dlatego też aby móc bliżej zapoznać się z planem systematycznego oszczędzania warto udać się do naszych doradców finansowych. Osoby te w bardzo dokładny i zrozumiały sposób przedstawią nam ciekawe oferty, dostosowane do naszych potrzeb oraz i możliwości. Udając się do jednego z naszych oddziałów znajdujących się choćby w Warszawie otrzymamy szereg potrzebnych rad, które na pewno ułatwią podjęcie ostatecznej decyzji. Oprócz tego nasi specjaliści z branży finansowej pomogą nam założyć indywidualne konto w PSO, które już od samego początku będzie pracowało na naszą bezpieczną i godną emeryturę.