Lokaty strukturyzowane

LOKATY STRUKTURYZOWANE są instrumentem finansowym na który składają się co najmniej dwa instrumenty. Większość kapitału jest lokowana bezpiecznie, a mniejsza zaś inwestowana w produkty większego ryzyka.


  • ochrona inwestowanego kapitału,
  • są dobrym sposobem na dywersyfikację portfela inwestycyjnego,
  • klient nie ponosi kosztów za przytąpienie oraz zarządzanie,
  • gwarancja zainwestowanej kwoty,
  • określony czas trwania inwestycji.