Lokata bankowa - Biuro Kredytowe Warszawa Doradcy Finansowi

LOKATA BANKOWA jest inwestycja która polega na ulokowaniu pieniędzy w banku, w zamian za to banki płacą deponenta wcześniej ustalone odsetki które są zależne głownie od czasu depozytu.

Lokaty bankowe - to bank płaci tobie
  • codzienna kapitalizacja zwolnionych z podatku odsetek,
  • oprocentowanie do 6%,
  • na miesiąc, kwartał, pół roku, rok,
  • pewna stopa zwrotu,    
  • ochrona pieniędzy przed inflacją.