Kredyty Warszawa - Doradca Finansowy - Fundusze inwestycyjne

Innym rozwiązanie inwestowania pieniędzy są fundusze inwestycyjne. Jest to rozwiązanie polegające na powierzaniu danej instytucji środków finansowych. Następnie instytucja ta lokuje zgromadzone fundusze na różne instrumenty dostępne na danym rynku finansowym. Warto dodać, że w zależności od rodzaju funduszy, znaczna ilość środków finansowych może być inwestowana zarówno w akcje jak i w obligacje czy też w bony skarbowe. Fundusze inwestycyjne nie są nowością na polskim rynku, jednakże jedynymi podmiotami, które zgodnie z prawem upoważnione są do zarządzania środkami im powierzonymi są Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Są to wyłącznie funkcjonujące spółki akcyjne, z kolei ich właścicielami są instytucje finansowe takie jak bank, firmy ubezpieczeniowe.

Fundusze inwestycyjne - zainwestuj w przysłość

Działanie funduszy inwestycyjnych polega przede wszystkim na tym iż wpłacane przez klientów środki finansowe są przeliczane na jednostki uczestnictwa. To właśnie one stanowią prawo do uczestnictwa w dochodach jakie przez określony czas zostały wypracowane przez wybrany fundusz. Najpopularniejszymi funduszami w Polsce są fundusze otwarte oraz zamknięte. Najczęściej wybierane są fundusze otwarte zarówno pod względem liczebności jak i zgromadzonych wartości aktywów poszczególnych klientów. Fundusze te mają możliwość gromadzenia nieograniczonej liczby osób. Co ważne zgodnie z obowiązującym prawem tego rodzaju fundusze zobowiązane są do okupienia ich na każde żądane klienta.

W praktyce oznacza to dużo większa płynność lokat niż w przypadku wcześniej wspomnianych funduszy zamkniętych. Z kolei fundusze zamknięte charakteryzują się bardziej ryzykowną polityką inwestycyjną. W tym przypadku bowiem możliwe jest inwestowanie dodatkowe w udziały spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak można zauważyć tematyka funduszy inwestycyjnych jest dość trudna i dla wielu osób nie zrozumiała. Dlatego też aby bliżej zapoznać się z mechanizmem funkcjonowania tego typu rozwiązań warto udać się do osób znających dokładnie rynek finansowy. Z pewnością w tym przypadku pomocni okażą się nasi doradcy. Osoby te od lat pomagają wielu klientom w dokonaniu wyboru odnośnie założenia swego konta inwestycyjnego. Dzięki temu wiele osób bez ponoszenia ryzyka ma możliwość gromadzenia dodatkowego kapitału finansowego.

Wybierzemy dla ciebie najlepszą ofertę

Oczywiście aby móc podjąć ostateczną decyzję należy bardzo dokładnie zapoznać się z kilkoma ofertami. Nasi doradcy w oddziałach znajdujących się choćby w takich miastach jak Warszawa w bardzo dokładny sposób przedstawią nam kilka rozwiązań odnoszących się do możliwości inwestowania własnych pieniędzy. Również osoby te pomogą nam w podjęciu ostatecznej decyzji. Na samym końcu wraz z klientem doradca rozpocznie proces zakładania konta. Wraz z poszczególnymi osobami, specjalista wypełni wszelkie potrzebne dokumenty, dzięki czemu klient nie będzie sam obarczony wszystkimi dość trudnymi formalnościami. Jak wiadomo inwestowanie pieniędzy to ważna decyzja, która przyczynia się do polepszenia naszej finansowej przyszłości. Dlatego też istotne jest to aby była ona podjęta po przeprowadzeniu konsultacji z osobami fachowymi, rzetelnymi oraz bardzo kompetentnymi.