Refinansowanie kredytu hipotecznego - czyli jak obniżyć ratę kredytu
Refinansowanie kredytu hipotecznego - czyli jak obniżyć ratę kredytu hipotecznego

Refinansowanie kredytu hipotecznego - czyli jak obniżyć ratę kredytu hipotecznego

Planując zaciągnięcie kredytu hipotecznego potencjalny kredytobiorca stara się wybrać optymalną ofertę. Priorytetem jest przede wszystkim realny koszt kredytu, czyli wysokość miesięcznych rat. Wiadomo jednak, że kredyt hipoteczny to zobowiązanie na długie lata, może się więc okazać, że po pewnym czasie korzystniejsze warunki kredytowe oferuje inna instytucja finansowa.

W tym przypadku warto pomyśleć o refinansowaniu kredytu hipotecznego, czyli przeniesieniu zobowiązania do innego banku. Przed podjęciem ostatecznej decyzji wskazane jest przeprowadzenie symulacji finansowej, czyli określenie realnych kosztów przedmiotowego kredytu zaciągniętego w innym banku. Wykonując symulację finansową należy uwzględnić także dodatkowe koszty, przede wszystkim opłatę związaną z nowym wpisem hipotecznym oraz ewentualną karą umowną za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego w pierwotnym banku.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Niezależnymi Ekspertami Finansowymi, bezpłatnie porównamy oferty kredytów w Warszawie

Telefon: +48 533 88 78 78

Podstawowym czynnikiem mobilizującym do refinansowania kredytu hipotecznego jest marża. Osoby, które zaciągały zobowiązania przed pojawieniem się kryzysu gospodarczego z pewnością zyskały warunki korzystniejsze aniżeli obecnie, dlatego też przenoszenie kredytu hipotecznego w tym przypadku może okazać się nieopłacalne. Zupełnie inaczej wygląda ta kwestia w przypadku kredytobiorców, którzy podpisali umowę w pierwszych latach wspomnianego wcześniej kryzysu gospodarczego, czyli w okresie, gdy marża za udzielenie kredytu hipotecznego wynosiła nawet do 3%. Aktualne warunki są znacznie atrakcyjniejsze, prowizja wynosi średnio nieco ponad 1%. Oczywisty jest fakt, iż nowe warunki zapewnią kredytobiorcy wiele korzyści, jednakże przed ostatecznym podjęciem decyzji o refinansowaniu, warto podjąć próbę negocjowania warunków kredytu hipotecznego z bankiem, w którym zobowiązanie zostało zaciągnięte.

Refinansowanie kredytu hipotecznego - czyli jak obniżyć ratę kredytu hipotecznego
Refinansowanie kredytu hipotecznego – czyli jak obniżyć ratę kredytu hipotecznego

Wielu kredytobiorców przenosi zobowiązanie do innego banku przede wszystkim po to, by wydłużyć okres kredytowania lub uzyskać niższą marżę, a tym samym zmniejszyć miesięczne raty. Istotną kwestią jest w tym przypadku realny koszt kredytu, czyli wszystkie dodatkowe zobowiązania, które zostaną przeniesione wraz z kredytem hipotecznym do innego banku, stając się jednocześnie zobowiązaniem kredytobiorcy.

Wobec powyższego, kredytobiorcy, dla których aktualne raty kredytu hipotecznego nie stanowią poważnego obciążenia domowego budżetu, powinni dokładnie przemyśleć ewentualne refinansowanie zobowiązania, a swoje działania rozpocząć od negocjacji warunków umowy z aktualnym bankiem.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Niezależnymi Ekspertami Finansowymi, bezpłatnie porównamy oferty kredytów w Warszawie

Telefon: +48 533 88 78 78