Co to jest Indywidualne Konto Emerytalne? - Biuro Kredytowe Warszawa

Wpłaty na Indywidualne Konto Emerytalne dokonywać mogą osoby, które przekroczyły 16 rok życia. Osoby będące w przedziale wiekowym od 16 do 18 lat, czyli małoletni mają w pewien sposób narzucone ograniczenia w kwestii dokonywania wpłat. Wpłat można dokonywać tylko w roku, gdy dochody przyznawane są w oparciu o umowę o pracę. Jeśli osoba małoletnia otrzyma prawo do zyskania środków po kimś zmarłym, kto wcześniej oszczędzał na Indywidualnym Koncie Emerytalnym, może dokonać transformacji na swoje Indywidualne Konto Emerytalne zgromadzonych środków. Do czasu, gdy nie osiągnie się pełnoletniości i nie podejmie stałej pracy nie można niestety wpłacać pieniędzy. Na Indywidualnym Koncie Emerytalnym środki gromadzi wyłącznie jedna osoba. Nie można więc gromadzić oszczędności na zasadzie współpracy małżonków. Także matka, ojciec oraz dziecko muszą zakładać oddzielne Indywidualne Konta Emerytalne. Uczestnictwo w pracowniczym programie emerytalnym jest tu mało znaczące.

Indywidualne Konto Emerytalne każdego roku przyjmuje nawet 300 % szacowanego w danym okresie wynagrodzenia. Ten limit zaczął obowiązywać od 2009 roku. Trzeba pamiętać, że w następnym roku limit nie może ulec obniżeniu od limitu wpłat z roku poprzedniego. Ta zmiana zaczęła obowiązywać w 2008 roku. W zależności od tego, jak bardzo będą wzrastały wynagrodzenia w Polsce, kwota maksymalnego limitu także będzie zmieniała swoją wartość.

Co to jest indywidualne konto emerytalne?

Jeśli chodzi o małoletnich, to kwoty wpłat ogranicza się wysokościami uzyskiwanych dochodów z wykonywanych prac. Wpłata na Indywidualne Konto Emerytalne nie będzie więc mogła przekraczać wskazanego limitu oraz wartości dochodów otrzymywanych w ramach umowy o pracę. Wpłaty dokonywać można tylko w formie pieniężnej. Założenie Indywidualnego Konta Emerytalnego w instytucji korzystającej z działalności maklerów wiąże się z zawarciem umowy z nakreśleniem, że wpłatą zostaną pożytki, a ich wartość pokryje się z rocznym limitem. Dzięki temu możliwe będzie także dokonywanie wpłat dzięki papierom wartościowym.

Bez problemu założysz Indywidualne Konto Emerytalne w:
– funduszach inwestycyjnych (otwartych)
– instytucjach prowadzących działalność maklerską
– zakładach ubezpieczeń na życie
– bankach

Oszczędzający, przy zawieraniu umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego musi złożyć oświadczenie, że nie gromadzi środków na takim samym koncie zbudowanym przez inną instytucję i że w roku utworzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego nie dowodził transferami z innych kont tego typu, wchodzących w skład programu emerytalnego.Warunek o niedokonaniu wypłaty z konta tyczy się szczególnie osób, które ukończyły wiek 55 lat.